Viedokļi

Ūdeņu kulšana ap luterisko baznīcu

Iespējams, kādam laikam gribētos, lai luteriskās baznīcas rindās sāktos nemieri, bet patiesībā jau viss liekas krietni vienkāršāk. No baznīcas izslēgts… Vairāk

0

Septiņi mūsējie Vidzemē labākie

Sarakstā var iekļūt tie uzņēmumi, kuri pēdējos trijos gados(šoreiz 2002.-2004.) ir izturējuši projekta Gazele vērtēšanas kritērijus. Skaidrības labad šie kritēriji… Vairāk

0


Par azartspēlēm un pašvaldību lomu

Saeimas deputāts Pēteris Ontužāns (JL) pauda nostāju, ka viņš, tāpat kā viņa pārstāvēta Jaunā laika frakcija, uzskata, ka pašvaldībām ir… Vairāk

0

Svētku vakaru sabojāja kaušļi

Svētku pasākumā biju ieguvusi pozitīvas emocijas. Priecājos par bijušiem kolēģiem skolotājiem un pazīstamiem skolu direktoriem, kuri svētku sarīkojumā saņēma apbalvojumus… Vairāk

0


Kāda ir pasaules alga?

Minētais raksts cenšas radīt iespaidu, ka notikumi izvēršas valstī, kuras dzīvi caurvij rasisms. Patiesība, maigi izsakoties, ir nedaudz citāda. Francija… Vairāk

0

Vēlreiz par siltumapgādi

Ja projekta īstenošanā jāpiedalās arī iedzīvotājiem ar savu naudu, tad rodas jautājums, kā šis projekts ir saskaņots ar māju iemītniekiem?… Vairāk

0

Šerifs savā pagastā un pilsētā

Policijas tēlu veido paši darbinieki, tāpēc ir ļoti svarīgi, kādi cilvēki strādā policijā. Būt policistam nebūt nav viegli. Viņam jāpārzina… Vairāk

0

Ak, šie maisiņi pie konteineriem!

“Kāpēc tā notiek?” tā šoruden jautājam viens otram arī mēs, SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” darbinie-ki. Mūsuprāt, te ir vienkopus… Vairāk

0

Muzejs un skolēnu grupu kultūra

Kas vairāk interesē latviešu, kas ārzemju tūristus? Interese un attieksme ir ļoti līdzīga. Gan latvieši, gan ārzemju tūristi brauc un… Vairāk

0

Lūdzēji

Pēc kara Latvijā bija daudz lūdzēju. Tantiņas stāvēja Rīgā vai ik uz stūra ar izstieptu roku. To vidū bija viltnieki,… Vairāk

0

Diskutēs par nākotnes redzējumu

Lai rastu iespējami objektīvāko ainu Jaunpiebalgas attīstībai, deputāti nolēma aicināt savu redzējumu par pagasta attīstību izteikt dažādu sfēru pārstāvjiem, gan… Vairāk

0


Kāpēc tādas peļķes?

Cēsu domes dzīvokļu un komunālās nodaļas tāmju speciālists Gunars Grundmanis paskaidroja, ka maldīgs ir iedzīvotāju uzskats, ka šogad tiks noasfaltēta… Vairāk

0