Raksti

Viedokļi

Naža asmens un naudas zīmēšanas kursi

Sallija Benfelde

Intervijā Latvijas Radio nesen Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits sacīja, ka 13.Saeimas vēlēšanas ir īpaši izšķirošas, lai Latvijai nenāktos ieiet postpadomju telpas orbītā. “..šoreiz cīņa ir uz naža asmens, un tas būs atkarīgs no katra vēlētāja un viņa aktivitātes,” viņš pauda. E. Levits uzskata, ka notiek mēģinājumi Latvijas politisko kursu pagriezt uz austrumiem, un tas notiekot, izplatot “viss ir slikti” ideoloģiju.

Protams, acīmredzami mēģinājumi “pagriezt” Latviju ir Lat­vijas Krievu savienības (LKS) programmā, kuras spilgtākie solījumi ir privatizēt sabiedriskos me­dijus – Latvijas Televīziju un Lat­vijas Radio, “pazemināt militāros izdevumus un atgriezties pie tādas militāri politiskās situ­ācijas reģionā, kas pastāvēja līdz 2014. gadam; atdzīvināt uzturē­ša­­nās atļauju piešķiršanas programmu personām, kas iegādājas nekustamo īpašumu Latvijā; piešķirt Latvijas pilsonību apmaiņā pret investīcijām Latvijā vairāk nekā viena miljona eiro apmērā; ieviest visās Latvijas skolās obligātu krievu valodas mācīšanu; izslēgt 2014. gada pre­am­bulu no Satversmes teksta.”

Tomēr arī partijas, kuras sevi dēvē par latviskām partijām un Lat­vi­jas patriotiem, dažos jautājumos neatpaliek no LKS. Tā Rī­cī­bas partija savā programmā raksta: “Mēs esam par Latvijas pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņiem, kuri to vēlas, sākot ar Lat­vijā dzimušajiem un pilsoņu ģimenes locekļiem. Vien­kār­šo­sim vī­zu režīmu un robežu šķēr­so­­šanu.” Tiesa gan, dažas ideoloģiskas ievirzes tiek piedāvātas, aizsedzoties ar finansējuma pa­lie­­li­nā­ša­nu no valsts puses: “Sa­ma­zinot militāros izdevumus, palielināsim medicīnas, policijas un tiesu fi­nan­­sējumus; degvielai, alkohola un tabakas izstrādājumiem akcīzes nodokļu samazināšana.” Arī Lat­vijas cent­ris­kā partija prog­ram­mā raksta, ka vajadzīga atteikšanās no dalības jebkādos militāros blokos un no Lat­vijas bruņotajiem spēkiem aiz ro­bežas. Sa­vu­kārt partija “Par Al­ternatīvu” savā programmā raksta: “Atcelt sankcijas pret Krie­vijas Fe­de­rā­ciju. ASV pre­zi­dents D. Tramps: “Ti­kai muļ­ķis nedraudzējas ar Krie­viju” un “Lat­vijas Re­pu­blikas un tautas in­tereses augstāk par visu! Ne­pie­cie­ša­mī­bas gadījumā referendums par izstāšanos no ES”.”

Pārlasot programmas, redzams, ka gandrīz visas partijas sola dažādus labumus – algas, pensijas, pabalstus, gan nepaskaidrojot, no kurienes valsts budžetā ņemt naudu. Daži piedāvājumi ir tik ambiciozi, ka vairāk atgādina stāstus par komunismu jau rīt. Tā “Lat­vie­šu Nacionālisti” sola: “Ve­se­lī­bas aprūpei 5% no IKP. Divreiz lētāki medikamenti un laboratoriskie izmeklējumi. Me­dmāsu algu palielināšana vidēji līdz 1200 EUR mēnesī, ārstiem vidēji līdz 2500 EUR. Sociālā nodokļa samazināšana par 10% par katru bērnu, piecu un vairāk bērnu ģimeņu vecāki nemaksās sociālo un iedzīvotāju ienākumu nodokli.” Bet solījums – iedzīvotājiem dzī­vojošiem 101 un vairāk km attālumā no Rīgas atcelt sociālo nodokli, PVN pārtikai un apģērbam – at­gādina anekdoti. Acīm­re­dzot solītāji nezina, ka valsts budžets veidojas no nodokļiem, bet saprot, ka vēlētājiem tādas leiputrijas solījumi varētu būt mīļi.

Minētās partijas gan reitingos netiek pat līdz divu procentu robežai, tomēr prātu mulsināšanai un uzskatam, ka “viss ir slikti”, šīs nostādnes ļoti palīdz. Un, saskaitot kopā par šīm partijām nodotās balsis, var izrādīties, ka vairāki tūkstoši balsu ir norakstāmas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *