Raksti

Viedokļi

Izglītības iecerēm veiksmīgs gads

Lūgtas komentēt 2006. gadu Cēsu izglītības iestādēs, pilsētas izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina un speciāliste Dzintra Kozaka aizvadīto gadu nosauca par ļoti veiksmīgu: ”Par panākumiem var runāt visās jomās. Ik pārmaiņa, kas Cēsīs notikusi, devusi iespēju izglītības iestādēm attīstīties. Jaunās skolas uzcelšana un piebūve speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei deva iespēju pilsētā samazināt bērnudārza gaidītāju rindu 70 cilvēkiem. Beidzot Cēsīs no nulles punkta izkustējās izglītības programma bērniem ar kustību traucējumiem. Jaunajā skolā ir radīti apstākļi, lai ikdienā bērni varētu mācīties. Šī programma īstenojas ļoti kvalitatīvi, tajā strādā pieredzējuši pedagogi. Cēsu 2. pamatskola jūtas ieguvēja, ka uzņēmusies darbu ar bērniem, kuriem ir kustību un attīstības traucējumi. Nu skolā sācies jauns process. Tā strādā pie programmas izveides pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām. Šādu grupu Cēsīs izveidosim nesen atvērtajā sociālajā aģentūrā Bērzaines ielā.

2. pamatskolai rodot jaunu mājvietu, pie daudz plašākām telpām, arī sarīkojumu zāles tika Cēsu bērnu un jauniešu centrs, kurš nu var attīstīt jaunas idejas, veidot iecerēs bijušās programmas. Gada beigās jau ierīkots un veiksmīgi darbu sāka brīvā laika centrs ar spēlēm un rotaļām dažāda vecuma skolēniem. Līdz šim Cēsīs tāds centrs nav bijis. Pilsētas dome turpinās finansēt pirms diviem gadiem bērnu un jauniešu centrā izveidoto rotaļu grupu pirmsskolas vecuma bērniem, jo vecākiem tā nepieciešama. Rotaļu grupā bērnu var atstāt pieskatīšanai uz trīs, četrām stundām.

Domājot par atbalstu vecākiem, pagājušajā gadā vakara vidusskolā iekārtota bērnu istaba īslaicīgai skolēnu atvašu pieskatīšanai. Šo pakalpojumu izmanto vecāki, kuri vakaros nāk uz skolu mācīties. Bērniem, kurus nav kur atstāt, nav jānīkst blakus, sēžot solos, viņi var rotaļāties.

Ļoti svarīgi, ka Cēsu slimnīcā darbu sāka Rīgas Stradiņa universitātes māszinību fakultāte. Šo projektu Cēsu pašvaldība sāka veicināt pirms diviem gadiem. Tagad neklātienē pirmā līmeņa augstāko izglītību iegūst ap pussimts māsu. Cēsu slimnīcā ir arī piemērota augsne, lai veidotos vēl plašāks – medicīnas darbinieku izglītības centrs. Stradiņa universitāte mācības Cēsīs vērtē ļoti pozitīvi. Iespējams, universitāte Cēsīs izveidos vēl kādu kursu, iespējams arī, ka uz Cēsu slimnīcu darbā tiks sūtīti rezidenti. Rīgas 1. medicīnas koledža pašlaik izglīto ap 20 medmāsu palīgus, kas ļoti noderēs Cēsu slimnīcā.

Pozitīvi vērtējams pagājušā gada notikums, kad starp DA Cēsu valsts ģimnāziju, Rīgas Tehnisko universitāti un Cēsu domi tika noslēgts sadarbības līgums, lai jauniešos veicinātu zināšanu paaugstināšanu dabas zinību priekšmetos un informācijas tehnoloģijās. Ģimnāzijā tagad nodarbības ierodas vadīt Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki.

Strauju attīstību piedzīvo Cēsu 2. vidusskola, kurā mācības tagad notiek divās plūsmās. Vasarā latviešu plūsmā iestājās ļoti daudz skolēnu, izveidojās jaunas klases. Zinot to, cik pilsētā lieli konkursi joprojām ir ģimnāzijās, daudzi tajās netiek. Cēsu bērniem nu ir radīta alternatīva saņemt labu vidējo izglītību citā pilsētas skolā. Daudz mazāk cēsnieku dodas mācīties ārpus pilsētas.

Ārpus Cēsīm visvairāk bērnu – pusotrs simts pagājušajā gadā apmeklēja izglītības iestādes Priekuļu pagastā. Tai skaitā bija ne tikai vidusskola, bet arī profesionālās skolas Priekuļos un Jāņmuižā, kā arī mazuļi apmeklēja Priekuļu pagasta bērnudārzus. Vaives pagasts ir otra pašvaldība, kuras skolās mācās daudzi Cēsu bērni. Vairums no viņiem uz lauku skolu devušies, lai atgūtu mācībās iekavēto un ir uzņemti korekcijas klasēs.

Pagājušajā gadā Izglītības un zinātnes ministrija atļāva skolās ieviest jaunu specialitāti – skolotāju palīgu. Cēsu izglītības iestādēs skolotāju palīgi jau darbojas ar bērniem, kuriem jāpalīdz mācībās, jaunās vielas apgūšanā, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā. Stabili darbojas skolās izveidotās pagarinātās dienas grupas. Jaunāko klašu bērni pēc stundām pieaugušo uzraudzībā tajās veic mājas darbus.

Pilsētas dome turpinājusi vecāku izglītošanas darbu. Pirmo reizi pagājušajā gadā dome skolēnu vecākus uzrunāja neatkarīgi no bērnu piederības vienai vai otrai skolai. Vecākiem piedāvājām lekcijas un diskusiju tēmu ”Vai viegli mīlēt pusaudzi?” Lielā interese par lekcijām, kas notika pilsētas domes zālē, apliecināja, ka daudzi vecāki no sirds vēlas izprast situācijas, kādas rodas, audzinot pusaudzi. Vecāki un izglītības praktiķi pārrunāja daudzas konkrētas situācijas.

Šogad turpināsies iesāktais darbs – Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī valsts politiskajā līmenī, lai Cēsīs notiktu iecerētā bērnudārza celtniecība. Turpināsies darbi pie Cēsu 2. pamatskolas pilnveidošanas – taps āra laukums pirmsskolas bērniem un sporta zona skolēniem. Pilsētas dome ir ieinteresēta, lai brīvajās telpās Saules ielā, kur pulcējas mikrorajona jaunieši, turpmāk ar jauniešiem strādātu pieaudzis cilvēks. Saules iela būs iesākums brīvā laika pavadīšanas istabu izveidošanai pilsētas mikrorajonos. Sadarbībā ar rajona padomi šogad iecerēts atvērt jauniešu izglītošanas centru, arī ar ārstu konsultācijām par veselību un veselīgu dzīves veidu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *