Raksti

Viedokļi

Brīvpusdienas vēl piešķirs kā līdz šim

Līga Salnite.

Mācību gada uzsākšanai paredzētie pašvaldību atbalsti ģimenēm ar bērniem jaunā Cēsu novada pagastos un pilsētās šogad būs tādi paši kā iepriekš lēmušas nu jau bijušo novadu pašvaldības.

Pabalstu mācību piederumu iegādei, brīvpusdienām vai vecāku maksas atlaides jau līdz šim nodrošinājušas visas līdzšinējo novadu vietvaras. Tiesa – ir dažādi. Vietumis, lai pieteiktos atbalstam, bijis svarīgi būt gan deklarētam, gan skolēnam jāmācās sava novada izglītības iestādē.

Šovasar administratīvi teritoriālā reforma radījusi apjukumu – kur tagad, tuvojoties mācību gadam, būtu jāvēršas un vai joprojām ir svarīgi, kur bērns ir deklarēts un kuru mācību iestādi apmeklē. “Druva” skaidro, ar ko tad jārēķinās vecākiem.

Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests tūlīt pēc Jā­ņiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos – pašvaldības mājaslapā un dienesta kontā sociālajā medijā Facebook – mudināja pabalstu mērķa grupām atbilstošās ģimenes sākt ikgadējo pieteikšanos vietvaras nodrošinātajam finansiālajam atbalstam.

Pēc nepilna mēneša publiskajā telpā atkārtojot šo aicinājumu cēsniekiem un vaivēniešiem, ne viena vien ģimene atskārta – līdz ar reformu kaut kam taču vajadzētu būt citādāk arī šajā jomā. Tomēr nē, vismaz pagaidām. Sagaidot šo mācību gadu, visi atbalsti tiks piešķirti kā līdz šim. Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Elita Rancāne “Druvai” apstiprināja, ka vēl līdz gadumijai līdzšinējo novadu sociālie dienesti savas funkcijas veiks jau zināmajā kārtībā, jo katrā bijušajā novadā ir apstiprināts budžets visam kalendārajam gadam, tostarp arī pabalstiem. Likumsa­karīgi, ka arī kritēriji pabalstu saņemšanai pagaidām nemainīsies. E.Rancāne gan atklāja, ka jau šajās dienās bijušas pirmās apspriedes par vienotu pabalstu noteikšanu visā jaunajā Cēsu novadā. Tos iecerēts sagatavot līdz oktobrim. Nav viegli salāgot agrāko novadu izvirzītos kritērijus. Taču, domājot par pabalstiem, ko ģimenes saņem pirms jaunā mācību gada, E.Rancāne pauda personīgu pārliecību, ka nevajadzētu vērtēt, kur bērns mācās vai ir deklarēts, īpaši, ja viņš dzīvo un mācās jaunā novada teritorijā.

Sociālā dienesta izplatītajā atgādinājumā teikts, ka atbalsts tiek piešķirts pēc iesnieguma saņemšanas “no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz šī gada decembra beigām”. Tomēr E.Ran­cāne “Druvai” atzina – visticamāk, ģimenēm nebūs jauno saistošo noteikumu dēļ mācību gada vidū atkārtoti jāvēršas ar jaunu iesniegumu. Izņēmums varētu būt vien ģimenes ar trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu, kurām statuss piemērots uz noteiktu laiku.

Arī Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Mieze apstiprināja, ka bijušajā Priekuļu novadā deklarētie iedzīvotāji vēl pagaidām var rēķināties ar novadā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem. Piemēram, daudzbērnu ģimeņu bērni var saņemt brīvpusdienas, ja vismaz viens no vecākiem un viens no bērniem ir deklarēts Priekuļu novada teritorijā. Izglītības iestādes adrese gan nav noteicošā, tātad bērni no Prie­kuļu, Liepas, Mārsnēnu vai Veselavas pagastiem joprojām var pretendēt uz brīvpusdienām, pat mācoties citā Latvijas malā. Taču iesniegumus klātienē varēs noformēt jebkurā valsts un paš­valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā jaunajā Cēsu novadā neatkarīgi no tā, kurā pagastā vai pilsētā ģimene ir deklarēta. S.Mieze arī pastāstīja, ka līdz ar vienotu lietvedības sistēmu arī Priekuļu Sociālais dienests ir gatavs pieņemt un palīdzēt pieteikties noteiktiem atbalstiem jebkura cita līdzšinējā novada iedzīvotājiem.

Vēl iepriekšējā Cēsu novada ietvaros – Cēsīs un Vaives pagastā – brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides pienākas izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem ar invaliditāti un daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja tie mācās kādā no šī bijušā Cēsu novada pirms­skolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *