Viedokļi

Idejas ir, naudas nav

Veselības aprūpes jomā šo­brīd problēmu netrūkst. Izskan vārdu apmaiņa par medicīnas jomas reformu, speciālistu trūkumu reģi­onālajās slimnīcās, par garajām rin­dām… Vairāk

0


Bīstamie uzskati

Pēc 4. maija svētkiem savu iz­pratni par valsti un tās drošību... Vairāk

0