Ziņas

Sabiedrība

Viedais ciems – Skujene

Gaišs un plašs. Amatas novada nodokļu administratore Teiksma Riekstiņa teic, ka viņas vecais kabinets pārmainījies līdz nepazīšanai. Arī viņa garāmejot nenociešas un pieliek savu roku, lai darbi ātrāk sokas. Foto: Indars Krieviņš

Amatas novada pašvaldībai apstiprināts “Leader” programmas projekts “Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē”.

Īstenojot ieceri, tiks radīta kopā strādāšanas (co-working) vieta, kurā būs pieejams moderns biroja tehnikas aprīkojums, 3D printeris un ātrs interneta pieslēgums, tādējādi Skujenes pagasta pārvaldē izveidojot jaunu un inovatīvu sabiedrisko pakalpojumu, kas attīsta radošumu un inovācijas uzņēmējdarbībā un piedāvā mūsdienīgu IT risinājumu izmantošanu.

Iespējas noteikti būs svarīgas skujeniešiem, īpaši uzņēmējiem, mājražotājiem, izglītības un kultūras pakalpojumu sniedzējiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem un jaunajiem lauksaimniekiem, kuri savu darbību pagastā uzsākuši pēdējos gados.

Amatas novada Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita De­mešenkova ir gandarīta: “Patla­ban pagasta pārvaldes ēkā notiek remontdarbi, apvienojam divus kabinetus, lai iegūtu vienu lielu, plašu un gaišu telpu. Skujene kā viedais ciemats izvēlēts tālab, ka mūsu ciemata pārvaldes ēkā ir vis­ātrākais internets. Ja darbi notiks, kā iecerēts, 1.septembrī būs atklāšanas svētki. Te atradīsies mūsdienīga, jaudīga datortehnika, kas būs pieejama ikvienam interesentam.”

Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja Zane Pīpkalēja par viedajiem ciemiem bija interesējusies jau agrāk. Idejas koncepcija pati par sevi šķitusi saistoša un ļoti atbilstoša mazajiem ciematiņiem, kādu Amatas novadā netrūkst.

“Kad parādījās “Leader” projekta piedāvājums, kas atbalsta viedo ciemu attīstību, sapratām, ka nav, ko gaidīt, vienkārši jārīkojas. Tā taču ir lieliska iespēja risināt izaicinājumus. No attālākiem ciematiem cilvēki aizplūst ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Arī tādās labklājības valstīs kā Somija, Īrija ir ciemi, kuros slēdz pasta nodaļas, veikalus un skolas. Bet viņi veiksmīgi attīsta lauku apvidu kopienas, kuras uzņemas iniciatīvu praktisku risinājumu meklēšanā esošo problēmu novēršanai, gan arī maksimāli izmanto jaunas iespējas lauku reģionu pārveidei nākotnē,” stāsta Z. Pīpkalēja.

Viedajiem ciemiem ir daudz plusu, kā viens no tiem – iespējas strādāt attālināti. Projekta vadītāja pārliecināta, ka to var darīt arī Skujenē, kur ir viens no jaudīgākajiem interneta pieslēgumiem: “Ar nepieciešamo atbalsta centru, resursiem un tehnoloģijām mēs varam nodrošināt nepieciešamos apstākļus. Turklāt runa nav tikai par tehnoloģijām. Runa ir arī par citādāku dzīvesveidu un tādu domāšanu, kas rosina risināt problēmas, meklēt veidus, kā stāties pretī šķietamai nolemtībai laukos. Šāds centrs daudziem varētu būt lielisks atspēriena punkts.”

Pēdējos gados dzīvot uz Skujeni pārceļas jauni cilvēki, kuri ir aktīvi, maksātspējīgi un dinamiski. “Viņiem šī vieta, telpas var kalpot kā birojs, kas mums reizēm ļoti nepieciešams, vai vieta, kurp doties, lai mierīgā gaisotnē, klusumā pastrādātu un, iespējams, pat satiktu līdzīgi domājošus vietējās kopienas iedzīvotājus. Iespēju ir daudz,” saka pašvaldības pārstāve.

Raugoties tālākā nākotnē, projekta vadītāja pastāsta, ka pašvaldība nākotnē plāno vēl konkrētāk apzināt vietējo iedzīvotāju vajadzības un centra datoros instalēt dažādas licencētās programmas, kas paredzētas, piemēram, maketēšanai, arhitektūrai, audiovizu­ālajai apstrādei, un citas. Tās ir dārgas, un ne katrs var atļauties, instalējot personīgajā datorā. “Ja redzēsim lietderību un tiks pamatots, ka šādas programmas tik tie­šām nepieciešamas, lai no Skujenes varētu strādāt kaut visai pasaulei, ir vērts par to diskutēt,” saka Zane Pīpkalēja.

Tikko telpas būs atvērtas, dažādi pašvaldības speciālisti dosies uz Skujeni, lai sniegtu papildu konsultācijas, piemēram, tūrismā, mārketingā, projektu rakstīšanā un citās jomās. Viņi piedāvās savas zināšanas, ja vien kādam tās nepieciešamas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

“Tā noteikti nebūs izremontēta telpa ar diviem datoriem, viedā ciemata koncepts ir kas vairāk. Tas ir stāsts par lauku reģioniem un kopienām, kas balstās uz savām stiprajām īpašībām un vērtībām, kā arī uz jaunu iespēju pilnveidošanu. Viedie ciemati attīstās, lai radītu jaunu pievienoto vērtību, kuru tik bieži pieminam. Tajos tiek meklētas tradicionālas lietas un attīstītas jaunas pieejas. Viedie ciemi sākas ar vietējo iedzīvotāju sanākšanu vienkopus, lai izspriestu, kā turpmāk attīstīties, izmantojot savas stiprās puses,” skaidro Zane Pīpkalēja.

Viedie ciemi (Smart Villages) tiek veidoti Alsungā un Skujenē. Gaidāms, ka tuvākajos gados viedo ciemu attīstība un popularitāte Eiropas Savienības valstīs arvien pieaugs.