Vidzemes TV

Valmieras pilsētas pašvaldība līdzfinansēs izglītības iegūšanu privātajās izglītības iestādēs