Ziņas

Sabiedrība

Vidzemes plānošanas reģions sāk darbu pie mūžizglītības attīstīšanas

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ar “Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu sācis darbu pie projekta “Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā” jeb “”BSR Smart Life” īstenošanu, aģentūru LETA informēja VPR pārstēve Anita Āboliņa.

Projekta mērķis ir stiprināt starpvalstu un iesaistīto pušu – valsts, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību mūžizglītības jomā, lai rezultātā veicinātu iekļaujošu mūžizglītību, kas atbild zināšanu ekonomikas izaicinājumiem.

“BSR Smart Life” laikā tiks veikta situācijas analīze par mūžizglītību un tās piedāvājumu Latvijā, koncentrējoties tieši uz darba tirgus vajadzībām Baltijas jūras reģionā. Iegūtie dati būs pamats, gatavojot vismaz vēl vienu jaunu un lielāka mēroga projekta pieteikumu iesniegšanai kādā no Eiropas Savienības vai ārējo finanšu instrumentu pārrobežu programmām. Izstrādātais projekts tiks virzīts ar mērķi padarīt mūžizglītības piedāvājumu ne tikai kvalitatīvāku, bet arī tādu, kas piedāvātu personas kompetences attīstību visā dzīves laikā un kas atbilst zināšanu ekonomikas izaicinājumiem. Potenciālā projekta mērķa grupas ir ne tikai pieaugušie, kas iesaistīsies mūžizglītībā, bet arī uzņēmēji, izglītības pakalpojumu sniedzēji, politikas veidotāji un reģionālas un vietējas pārvaldes institūcijas.

Projektā šobrīd ir iesaistījušies trīs partneri, no kuriem vadošais partneris ir VPR. Projektā partnerībā ir arī Šauļu tirdzniecības, rūpniecības un amatu kamera (Lietuva) un Starptautiskā “Norden” asociācija (Zviedrija).

VPR 2016.gadā uzsāka Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas (EUSBSR) mūžizglītības jomas parauginiciatīvu “BSR Smart life”. Šajā iniciatīvā sadarbojās partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Vācijas, lai kopīgi identificētu nepieciešamos uzlabojumus mūžizglītības jomā un strādātu pie to ieviešanas Baltijas jūras reģionā. Projekts “Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā” jeb “BSR Smart Life” ir viens no šīs parauginiciatīvas rezultātiem.