Ziņas

Uzņēmējdarbība

Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu “”Latvijas Valsts mežu” atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015″

No šodienas līdz 9.aprīļa plkst.17 Vidzemes plānošanas reģions izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “”Latvijas Valsts mežu” atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015″.

Kā aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Vasermane, šī gada Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti tādi reģionālas nozīmes projekti, kas paredz sekojošu uzdevumu izpildi – sagaidot Latvijas simtgadi, Vidzemes unikālā kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma saglabāšana, tostarp apzināšana, izpēte, tālāknodošana, popularizēšana, jaunrades veicināšana un radošo industriju attīstība, tostarp jaunu Vidzemes kultūras produktu radīšana, pašreizējo kultūras pakalpojumu pilnveidošana, zināšanu pārnese, tostarp zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un izmantošana, kā arī kultūras darbinieku zināšanu pilnveide un profesionālā izaugsme, kā arī sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana un līdzdalība kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.

“”Latvijas Valsts mežu” atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015″ projektu pieteikumu konkursa ietvaros šogad tiks sadalīts 72 700 eiro finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem.

“”Latvijas Valsts mežu” atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015″ laikā finansējumu saņēmušie projekti jāīsteno laika posmā no šī gada maija līdz decembrim.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa).

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami Vidzemes plānošanas reģionā mājaslapā “www.vidzeme.lv”, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda mājaslapā “www.vkkf.lv”.

Par projektu pieteikumu sagatavošanu paredzēti četri semināri dažādās Vidzemes vietās – 19.martā Alūksnē un Cesvainē, kā arī 23.martā Limbažos un Smiltenē.

Projektu konkursu rīko Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums ir saņemts valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” atbalstītajā mērķprogrammā, kuras galvenais mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos.

LETA