Ziņas

Sabiedrība

Vidzemes plānošanas reģions: Autoceļu fonds ir jāatjauno

Ceļu infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem visas valsts, tostarp Vidzemes reģiona, sociāli ekonomiskajai attīstībai, taču daudzviet uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ceļu pamatne ir nolietota, brauktuves strauji sabrūk, apdraudot satiksmes drošību.

Kā aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) sabiedrisko attiecību speciālists Gatis Tauriņš, īpaši kritiski apstākļi ir uz valsts vietējiem autoceļiem, un ceļu uzturētājs apliecināja, ka trūkst resursu autoceļu atjaunošanai.

VPR 12.aprīļa Attīstības padomes sēdē uzklausīja valsts AS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) vadības informāciju par autoceļu stāvokli, plānotajiem remontdarbiem, kā arī izteica savus priekšlikumus un iebildumus par šā brīža situāciju reģionā.

VPR pašvaldību vadītāji izteica neapmierinātību, ka uz valsts autoceļiem remontdarbi tiek plānoti nepietiekošā līmenī. Nepiešķirot kaut cik adekvātu finansējumu to uzturēšanai un atjaunošanai, ir apdraudēta ne tikai cilvēku fiziskā drošība, bet arī pieejamība pakalpojumiem – izglītības, medicīnas, kultūras un citiem, valsts un pašvaldību iestādēm.

Ņemot vērā, ka valsts vietējo autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai nav paredzējusi ES struktūrfondu līdzekļus, ir jāmeklē ilgtspējīgs autoceļu finansējuma modelis, kas ceļu uzturētājiem ļautu plānot nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā vismaz 5 gadu termiņā.

VPR katru gadu ir gatavojis priekšlikumus Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.- 2020.gadam, bet no nozares ministrijas puses līdz šim nav tikusi nodrošināta atgriezeniskā saite starp LVC un VPR par priekšlikumu tālāko virzību, līdz ar to reģionā nav iespējams plānot mobilitātes pasākumus ilgtermiņā. Turklāt VPR ir visgarākais autoceļu tīkls, kas vēl vairāk aktualizē nepieciešamību pēc skaidras un ciešas sadarbības starp iesaistītajām institūcijām.

2015.gada oktobrī, atsaucoties LVC lūgumam, VPR sagatavoja informāciju par Vidzemes plānošanas reģionā prioritāri sakārtojamiem valsts reģionālajiem un valsts vietējiem autoceļiem. Saraksts kārtots, balstoties uz VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem starptautiskajiem, nacionālajiem un reģionālajiem transporta koridoriem un tādiem kritērijiem kā ceļa noslodze, sabiedriskā transporta maršruti un stāvoklis.

Lai novērstu kritisko stāvokli uz valsts autoceļiem un ieviestu mērķtiecīgu valsts autoceļu uzturēšanu Vidzemē, VPR lūdz Satiksmes ministriju nekavējoties atjaunot speciālo valsts budžeta programmu – Valsts autoceļu fondu, kur tiktu paredzēts finansējums tieši autoceļu (ielu) remontiem un būvniecībai, kā arī turpmāk nodrošināt regulāru sadarbību “Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014-2020” ieviešanā.