Ziņas

Sabiedrība

Vidzemes Augstskola realizē projektu un palīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Aizvadītajā gadā Vidzemes Augstskolā (ViA) tika noslēgts ne viens vien projekts, tai skaitā “EDU-SMEs: Studiju plānu un programmu saskaņošana mazo un vidējo uzņēmumu pārrobežu sadarbībai”. Tā rezultāti pavēra iespējas ne vien turpmākai attīstībai, bet arī radīja pozitīvas pārmaiņas studiju virziena Biznesa vadība programmas saturā. Atskatu par projektā paveikto, panākumiem un iespējām, ko sniedza iesaistīšanās projektā dalās projekta vadītāja ViA – prof. Maira Leščevica un Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja Elīna Baranovska.

Kā nonācāt līdz šāda projekta īstenošanai?

Maira: Ideja par šādu projektu radās cita NORD plus projekta NOBANET (Nordic Baltic Network) realizācijas laikā. Šis projekts jau ir noslēdzies, taču turpinās kā cits projekts, kas norisinās jau interneta vidē – “E-NOBANET”. Sākotnējā ideja bija izveidot augstskolu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), un pašu uzņēmēju starptautiskās sadarbības tīklu, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību ar studentu un mācībspēku atbalstu. Mēs tam piegājām tik ļoti nopietni, ka tas patiešām izdevās. Un EDU-SME’s ir pirmais projekts, kurš tika īstenots pēc tīkla izveides, jo mums bija vēlme radīt kursu, kurš ir pieejams jebkuram. Kurss tika izveidots un arī šobrīd atrodas vidē, ko sauc Eliademy.com. Tas sastāv no 5 daļām, kur katru daļu var izvēlēties atsevišķi vai arī iepazīties ar kursu kopumā. Kurss ir virzīts uz MVU starptautisko sadarbību, lai varētu nodarboties ar importu, eksportu, meklētu sadarbības partnerus un atrast apakšuzņēmējus.

Kas ir EDU-SME’s?

Maira: Tas bija intensīvs projekts, kas norisinājās īsā laika posmā. Viss bija ļoti koncentrēti, tāpēc visu laiku sekojām līdzi tam, lai laicīgi sasniegtu rezultātus. Vidzemes Augstskola bija atbildīga par kursa satura veidošanu, līdz ar to mēs bijām pamatīgi iesaistīti kursa saturiskajā kodolā, tā veidošanā, ko atstāt, ko nē, tā bija mūsu, projekta valodā saucamā, darba pakete. Projektam bija piecas daļas, par katru bija atbildīgs cits cilvēks katrs no savas augstskolas – Arcada University of Applied Sciences (Somijā), Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (Igaunija), TTK University of Applied Sciences (Igaunija), Valmiera Business and Innovation Incubator (Latvija), Vidzeme University of Applied Sciences (Latvija). Aizvadītajā gadā, pēc projekta noslēgšanas, es pirmo reizi izmantoju šo kursu studiju programmas “Biznesa vadības” kursā “Starptautiskā ekonomika un bizness” un padarīju to studentiem pieejamāku un praktiskāku.

Kāpēc, tas ir aktuāli?

Maira: Būtībā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir visgrūtāk iziet starptautiskajā līmenī, jo nav resursu – nedz naudas, nedz cilvēku, atbilstošu iemaņu utt. Principā visi šie projekti vienlaicīgi un paralēli ļauj uzņēmējiem pieteikties un nākt ar savām problēmām un vajadzībām.

Elīna: Šādā formātā iespējams ieviest daudz labas idejas iestādes ikdienas darbībā – nevaram cerēt, ka attīstīsimies, ja nevēlamies dalīties ar savu pieredzi, kā arī mācīties no citiem. Pozitīvākais, ka visi projekta partneri bija īsta komanda, kas ir milzīgs ieguvums, jo dažkārt tieši spēja efektīvi sadarboties var būt lielākais izaicinājums starpvalstu sadarbības projektos. Labprāt atkārtoti strādātu ar šiem partneriem!

Kas Jūs pārsteidza, strādājot pie šī projekta?

Maira: Projekts sākās ar to, ka katrs partneris ieradās ar savu iniciatīvu, viens atbrauca ar vēzi, otrs ar līdaku, trešais ar lāci (smejas), respektīvi, katram bija savas idejas, ko vēlas īstenot tieši šī kursa ietvaros. Ilgi domājām, kā to visu apkopot, taču sapratām, ka varam saglabāt dažādību, līdz ar to tika izveidotas piecas pastāvīgas daļas. Galvenais nosacījums bija interaktivitāte un modernais tālmācības veids, un pašmācības virzienā orientēti materiāli. Un tieši tas mani pārsteidza, ka mēs, tik dažādi, spējām mobilizēties kopējam mērķim. Mēs jau pirms tam strādājām ar lielāko daļu no partneriem, tāpēc katram bija augsta atbildības sajūta un komandas gars un mēs arī zinājām viens otra niķus un stiķus, kas arī nav mazsvarīgi projektu vadībā.

Kādi ir šī projekta panākumi?

Maira: Viens, jau manis minētais kurss, kuram es tik tiešām nomainīju saturu, tas bija pārāk teorētisks un smagnējs, jo pēc būtības ir saistīts ar dažādu biznesa teoriju apgūšanu. Lai to padarītu saprotamāku un patīkamāku studentiem, teorija tika apgūta caur dažādiem praktiskiem uzdevumiem. Šāds notikums, kad šādi maina kursa saturu pēc projekta, mums vēl nav bijis. Kā arī mums norisinājās online seminārs, kurā mēs iepazīstinājām ar kursu Vebinārs, Ar Vebināru tika sasniegta liela auditorija, tie bija mazie un vidējie uzņēmēji no Latvijas, Igaunijas un pārējām partnervalstīm.

Un par lielo pārsteigumu kļuva tas, ka šī projekta vadošo partneri uzaicināja uz pasaulē plaši pazīstamu uzņēmēju forumu Briselē, uz kuru aicina ļoti reti un tikai labākos projektu īstenotājus. Eija Kallstrom no Arcada University of Applied Sciences (Somijā) iepazīstināja arī šo auditoriju gan ar projekta rezultātiem, sadarbības tīklu un jauno kursu. Mēs par to tiešām esam priecīgi!

Elīna: Uzskatu, ka projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti tika sasniegti. Arī līdz šim biju pārliecināta, ka studenti var būt ļoti vērtīgs sadarbības partneris uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināt vai uzlabot savu darbību, bet šis projekts papildus nesa pārliecību, ka uzņēmumi var sadarboties arī ar studentiem, kuri fiziski atrodas citā valstī. Tātad – efektīva sadarbība var nosirsināties ne tikai ar starpdisciplinārām studentu komandām, bet arī starpvalstu komandām, it sevišķi, ja ir vēlme uzņēmuma darbību attīstīt arī citās valstīs. Protams, ir vēl daudz darāmā, lai šāda veida sadarbību padarītu par pašsaprotamu gan studentiem, gan uzņēmumiem, bet projekts viennozīmīgi parādīja, ka tas ir iespējams.

Ko plānojat darīt tālāk?

Maira: Tā kā tīklā iesaistītās organizācijas nevar apstāties pie sasniegtā, tad šobrīd jau ir iesniegts jauns Interreg projekts, kas ļaus izveidot platformu, kurā augstskolu pasniedzēji un uzņēmēji varēs apmainīties ar būtiskāko informāciju, lai sadarbības projekti neapsīktu. Tiks radīta vide, kurā būs redzams pieprasījums un piedāvājums – projekti, kuru realizācijā varēs iesaistīt studentus un mācībspēkus sadarbības tīkla augstskolās.