Ziņas

Sabiedrība

Vidzemes Augstskola prezentēs zinātnes un pētniecības rezultātus

Šodien Vidzemes Augstskolā (ViA) notiks 8.ViA zinātniski praktiskais seminārs, kurā augstskolas docētāji prezentēs aktuālos zinātnes un pētniecības rezultātus, aģentūru LETA informēja ViA rektora palīdze – zinātniskā sekretāre Agnese Lapetrova.

Īpaša uzmanība seminārā tiks veltīta zinātnes un pētniecības projektiem, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu, – “Valmieras aglomerācijas investīciju potenciāla analīze”, “Imitāciju modeļa izstrāde bioloģisko aktīvu novērtēšanai ar diskontēto nākotnes naudas plūsmas metodi (sākotnējo datu ieguve un interpretācija)”, “Imitāciju modeļa un programmatūras prototipa izstrāde dabas resursu izmantošanas un ilgtspējas novērtēšanai mājsaimniecībās aizsargājamo ainavu apvidū”, “Interaktīvas trīsdimensiju vides projektēšana anatomijas apguvei no datortomogrāfijas attēliem”.

Līdzās šiem projektiem semināra darba kārtībā ir iekļautas pētījumu prezentācijas, kas veltītas ekonomiskās emigrācijas debašu aizsākumam Latvijā (“Baltie vergi vai brīvi indivīdi? Ekonomiskās emigrācijas diskursa konteksts Latvijā”) un Kremļa komunikācijas stratēģijai (“Krievijas lielā stratēģija Vladimira Putina retorikā”).

ViA zinātniski praktiskais seminārs ir platforma pieredzes un ideju apmaiņai zinātnē un pētniecībā. Tā ir platforma, kurā notiek diskusija par aktuāliem pētījumiem dažādās zinātņu nozarēs, kā arī tiek demonstrēti lietišķo pētījumu rezultāti – zināšanu pārneses piemēri.

Seminārs notiek vienu reizi akadēmiskā gada laikā, un tajā ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

LETA