Ziņas

Sabiedrība

Vidzemes Augstskola kopā ar Valkas pašvaldību veidos starptautisku studiju centru

Šodien Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstīs līgumu ar Vidzemes Augstskolas (ViA) rektoru Gati Krūmiņu, kas paredz veidot starptautisku studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar Latvijas-Igaunijas institūtu.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere, līgums paredz sadarbību arī citos virzienos, iesaistoties ES struktūrfondu, Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības un citu projektu īstenošanā.

“Ļoti sarežģītā starptautiskā situācija rāda, ka ideja par starptautisko studiju centru, kur būtu īpašas programmas Austrumu partnerības valstīm, kas ļautu iegūt izglītību – eiropeisku un uz demokrātiskām vērtībām balstītu – šo valstu jauniešiem, ir vēl aktuālāka nekā tad, kad šī ideja par studiju centru dzima”, atklājis Krauklis. “Tas arī būtu efektīgākais veids, kā izlietot naudu, ko mēs dodam dažādām palīdzībām, jo kas gan var būt labāks nekā izglītoti cilvēki, kuri saprot un zina, kā darbojas valstis un kas ir tās vērtības, uz kurām balstīta Rietumu demokrātija.”

Studiju centrs, kurā tiks iesaistīti ViA mācībspēki, pievērsīsies ārvalstu studentu piesaistīšanai, kā arī nodrošinās iedzīvotāju un novada attīstības vajadzībām atbilstošas apmācības, kursus, konsultācijas un metodisku palīdzību informācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības atbalsta, vadības, mūžizglītības, tūristu piesaistes jomās. Arī augstskolas studenti tiks iesaistīti pētījumos, kas saistīti ar vietējās uzņēmējdarbības un biznesa vides novērtēšanu.

“Līgums ir vēl viens apliecinājums, ka Vidzemes Augstskola kā savu darbības lauku redz visu Vidzemi, ne tikai Valmieru, tādējādi veicinot reģiona attīstību,” izteicies ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Krauklis uzsver, ka Vidzemes Augstskola ir loģiskākais partneris studiju centra izveidošanai. “Tas, protams, neizslēdz iespēju arī sadarboties ar citām augstākās izglītības iestādēm, jo paralēli tas dotu arī papildu iespējas Vidzemes augstskolas studentiem un ļautu Vidzemes Augstskolai kļūt par nozīmīgāko spēlētāju ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā augstākās izglītības jomā.”

LETA