Ziņas

Kriminālziņas

Vidzemes apgabaltiesā turpinās skatīt uzņēmuma strīdu ar Šlēgelmilhiem

Šodien plkst.10 Vidzemes apgabaltiesā skatīs civillietu, kurā uzņēmums “Finance International Investments” vēlas piedzīt no autosportista Haralda Šlēgelmilha un viņa tēva Ropažu domes deputāta Vladislava Šlēgelmilha vadītās biedrības “Sporta klubs 333” 135 000 eiro, kā arī ar tiesu saistītos izdevumus 2562 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Kā ziņots, autosportists un viņa tēvs iepriekš pārsūdzējuši Vidzemes apgabaltiesas spriedumu daļēji apmierināt uzņēmuma “Finance International Investments” prasību, piedzenot no autosportista un viņa tēva vadītās biedrības “Sporta klubs 333” 135 000 eiro, kā arī ar tiesu saistītos izdevumus 2562 eiro apmērā.

Lieta tiks skatīta Vidzemes apgabaltiesā trīs tiesnešu sastāvā.

Uzņēmums “Finance International Investments” 2013.gada nogalē iesniedza Rīgas apgabaltiesā prasību pret Haraldu Šlēgelmilhu, biedrību “Sporta klubs 333”, Vladislavu Šlēgelmilhu un uzņēmumu “SK 333”. Prasībā bija lūgts piedzīt no Haralda Šlēgelmilha un biedrības “Sporta klubs 333” 392 716 eiro, bet no Vladislava Šlēgelmilha un uzņēmuma “SK 333” kā galvotājiem par labu prasītājai subsidāri piedzīt 385 000 eiro.

Prasības pieteikumā bija norādīts, ka starp Itālijas komercsabiedrību “Trident Racing S.R.L.” un Haraldu Šlēgelmilhu, un biedrību “Sporta klubs 333” 2008.gada pavasarī noslēgts līgums par Haralda dalību “International Formula Master” čempionātā. Līgums paredzēja, ka Itālijas komercsabiedrībai jānodrošina Haralda dalība sacensībās, piemēram, jāveic sacīkšu automašīnas piegāde un reģistrācija sacensībām.

Līgums paredzēja, ka Haraldam un biedrībai “Sporta klubs 333” bija jāsamaksā komercsabiedrībai kopumā 450 000 eiro. Prasības pieteikumā norādīts, ka saistības nokārtotas tikai daļēji, turklāt Haralds Šlēgelmilhs radījis bojājumus sacīkšu automašīnai.

Ņemot vērā maksājuma grūtības starp “Trident Racing S.R.L.” un Vladislavu Šlēgelmilhu, un uzņēmumu “SK 333”, tika noslēgts galvojuma līgums. Vladislavs Šlēgelmilhs un uzņēmums “SK 333” solidāri galvojuši par iepriekšminēto līgumsaistību izpildi.

Saistību nodrošināšanai Vladislavs Šlēgelmilhs devis hipotēku uz viņam piederošu zemes gabalu. Nodrošinātā prasījuma summa – 385 000 eiro. Tā kā saistības no pamata līguma netika izpildītas, kreditors “Trident Racing S.R.L.” vērsās pie galvotājiem ar pieprasījumu samaksāt parādu, taču tas nav izdarīts, norāda prasības iesniedzēji.

2012.gadā noslēgts cesijas līgums, ar kuru “Trident Racing S.R.L.” nodevusi “Finance International Investments” no līgumiem izrietošās prasības.

Rīgas apgabaltiesa 2013.gada nogalē apmierināja “Finance International Investments” prasības nodrošinājuma pieteikumu. Tiesa nolēma, piemēram, apķīlāt uzņēmuma “SK 333” skaidras naudas līdzekļus. Tiesa toreiz noteica, ka piemērotais prasības nodrošinājums sniedzas līdz prasības summas apmēram – 385 000 eiro.

Prasības summa tika samazināta līdz 147 330 eiro.

Lai nodrošinātu ātrāku izskatīšanu, Rīgas apgabaltiesa lietu par līgumsaistību izpildi nodeva Vidzemes apgabaltiesai. Šlēgelmilhi, biedrība un uzņēmums iesniedza pieteikumu Vidzemes apgabaltiesā par prasības nodrošinājuma atcelšanu daļā. Šogad pavasarī tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas lēmumu par piemērotajiem prasības nodrošinājuma līdzekļiem. Lēmums vairs nav pārsūdzams.