Ziņas

Sabiedrība

Vidzemē stiprina profesionālo izglītību

KĀ SVĒTKOS. Pie jaunizveidotā tehnikuma galvenās ēkas Priekuļos vakar pulcējās pedagogi, lai atzīmētu pārmaiņu sākumu, bet mācības notiks abās vietās – Cēsīs un Priekuļos. Foto: Indars Krieviņš

Tieši mēnesi pirms jaunā mācību gada darbu sāk Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, kurā apvienotas divas mācību iestādes- tehnikums Priekuļos un profesionālā skola Cēsīs.

Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums tagad apvieno vairāk nekā 700 audzēkņus, uzņemšana 1. kursā turpinās, bet jau pirms abu skolu apvienošanas saņemti 230 iesniegumi, lai sāktu mācības dažādās specialitātēs. Daļa no uzņemtajiem tikko beiguši vidusskolu, bet šo tehnikumu nolūkojuši, lai īsā laikā – pusotrā gadā -, mācoties Cēsu vai Priekuļu darbnīcās, tiktu pie profesijas. Cēsīs visvairāk iesniegumu ir no topošajiem namdariem, mēbeļu galdniekiem, savukārt Priekuļos visvairāk izvēlējušies augkopības, autodiagnostikas, auto mehānikas, datorsistēmas tehniķa specialitāti. Mācīties Priekuļos un Cēsīs brauks jaunieši no Piebalgas, Pārgaujas, Ma­donas, Alūksnes, Gulbenes, no Jēkabpils un Talsiem.

Tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs uzsver, ka izglītības programmas to īstenošanas vietās Priekuļos vai Cēsīs aizvien būs pilnveidojamas. Informācijas tehnoloģiju attīstība neapstāsies, tai jāseko līdzi. Tehnikumam profesionālās izglītības iestāžu vidū jāizceļas ar kvalitāti, tad par to pieaugs jauniešu interese. Valsts uzturētā tehnikuma mērķis ir palielināt audzēkņu skaitu līdz tūkstotim. Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums iecerēts, kā simtgadīgās lauksaimniecības skolas Priekuļos un simtgadīgās galdnieku skolā Cēsīs labāko tradīciju turpinātājs.

No jaunizveidotās skolas tiek sagaidīts, lai tā ar lielāku vērienu iesaistās projektos, bez kuriem nav iedomājas mūsdienu profesionālās skolas. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktā analīze un prognozes ir tādas, ka Cēsu un Priekuļu mācību iestāžu apvienošana ļaus paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. No tehnikuma tiek gaidīta izcilība, kas atbilst 21. gadsimtam, un aktīva piedalīšanās profesionālās izglītības attīstīšanā Vidzemē. Jaunieši, kuri šovasar ielūkojušies Vidzemes tehnikuma sniegtajā informācijā, redz, ka skola piedāvā specialitātes ne tikai transportā, būvdarbos, enerģētikā un elektrotehnikā, bet arī apģērbu , koka izstrādājumu dizainā un izgatavošanā un arī programmēšanā.

Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums ir arī kompetenču centrs. Tāds statuss bija Priekuļu tehnikumam, taču tas prasa izpildīt noteiktus kritērijus, arī noteiktu audzēkņu skaitu – ne mazāk par 500. Pavasarī tas tikai nedaudz pārsniedza šo skaitu, tādēļ kompetenču centra pastāvēšana bija apdraudēta. Kļūdas, kuras jau ministrijā pieļautas iepriekš, Priekuļu tehnikumam pievienojot profesionālās mācību iestādes, beigušās ar to, ka vēsturisko profesionālo skolu Jāņmuižā un Ērgļos skolu kartē Latvijā vairs nav.

Izglītības un zinātnes ministrija, vērtējot tehnikuma attīstības iespējas, bija skatījusies uz Cēsu pusi. Ministrijā izvērtēts, ka Cēsu pašvaldība ieguldījusi ne mazumu pūļu, lai saglabātu vēsturisko devumu – sagatavot Vidzemei galdniekus, taču divas arodu skolas nelielā attālumā viena no otras sākušas konkurēt, pārklājušās arī programmas. Tas neveicinājis cerēto, un tapis lēmums stiprināt izglītības iestādes, savienojot resursus – Cēsu novada pašvaldības uzturēto profesionālo vidusskolu ar nedaudz vairāk kā 200 audzēkņiem un Priekuļu tehnikumu. Līdz ar to arī Cēsu skola atkal nonākusi valsts pārziņā.
Ilggadējiem skolotājiem ir ļoti žēl, ka tehnikuma nosaukumā vairs nav vārdu – arods, lauksaimniecība, nav vārdu par piederību Cēsīm vai Priekuļiem. Taču skolu nosaukumā vārdi tehnoloģijas un dizains jauniešiem ir tikpat kā magnētiski, lai vērtu skolas durvis.

Tiek turpināta arī jaunā tehnikuma attīstība. Mācību centrā Priekuļos jau ir mūsdienīga dienesta viesnīca. Pēc gada tāda pacelsies arī tehnikuma mācību centrā Cēsīs, Valmieras ielā. Vakar topošas ēkas pamatos tika iemūrēti trīs vēstījumi nākamajām paaudzēm – Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Cēsu pašvaldības un Priekuļu pašvaldības vēstījumi. Viens no tiem: “Lai šī ēka kalpo kā stūrakmens un palīgs nākamajam posmam Cēsu un visas Latvijas profesionālās izglītības attīstībā!”

PIE TOPOŠĀS ĒKAS. Vietā, kur Cēsīs, Valmieras ielā, pacelsies Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jauniešu viesnīca, direktors Arturs Sņegovičs (no kreisās), Priekuļu un Cēsu pašvaldību vadītāji – Elīna Stapulone un Jānis Rozenbergs kapsulā, kas iemūrējama ēkas pamatos, ieliek vēstījumus nākamām paaudzēm.

Foto: Indars Krieviņš