Ziņas

Sabiedrība

Vidzemē notiks semināri par “Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu pieteikumu sagatavošanu

Vidzemes plānošanas reģions, sākot ar šodienu, rīkos četrus informatīvos seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu “Latvijas Valsts mežu” atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkursam.

Kā aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Vasermane, šodien plkst.11 seminārs notiks Alūksnes novada pašvaldības ēkas Mazajā zālē, bet plkst.15.30 – Cesvaines novada pašvaldībā. Savukārt 23.martā plkst.10 seminārs notiks Limbažu novada pašvaldībā, bet plkst.15 – Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

Semināru laikā būs iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un uzzināt par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību un šī gada programmas prioritātēm un mērķiem.

Jau ziņots, ka no 9.marta līdz 9.aprīļa plkst.17 izsludināts “Latvijas Valsts mežu” atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkurss.

2015.gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti tādi reģionālas nozīmes projekti, kuros iekļauti šādi mērķi: Vidzemes unikālā kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma saglabāšana, tostarp apzināšana, izpēte, tālāknodošana, popularizēšana, jaunrades veicināšana un radošo industriju attīstība, tostarp jaunu Vidzemes kultūras produktu radīšana, pašreizējo kultūras pakalpojumu pilnveidošana, zināšanu pārnese, tostarp zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un izmantošana, kā arī kultūras darbinieku zināšanu pilnveide un profesionālā izaugsme, kā arī sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana un līdzdalība kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.

Konkursā šogad tiks sadalīts 72 700 eiro liels finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa).

LETA