Ziņas

Sabiedrība

Vidzemē izveidots ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs

Uz Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas centra bāzes izveidota jauna struktūrvienība – VPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs, kura darbības mērķis ir nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, sadarbojoties ar iestādēm un organizācijām, kas piedāvā dažāda veida atbalstu uzņēmējiem.

Kā aģentūru LETA informēja VPR ES struktūrfondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta informācijas speciāliste Anita Āboliņa, centrs pakāpeniski kļūs par vienas pieturas aģentūru uzņēmēju atbalstam, nodrošinot nepieciešamo zināšanu minimumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Centra speciālisti interesentiem piedāvā konsultācijas gan par to, kā sākt savu biznesu, gan arī par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, padarot rezultātu sasniegšanu efektīvāku. Pakāpeniski tiks izveidota atsevišķa informatīvā sadaļa VPR mājaslapā “www.vidzeme.lv”, kur vienkopus būs pieejama informācija par to, kā sākt uzņēmējdarbību, kur meklēt dažāda atbalsta iespējas.

Tāpat mājaslapā būs pieejama informācija par tuvākajā nākotnē plānotajiem semināriem un citiem pasākumiem, kuru apmeklēšana varētu būtiski stiprināt zināšanas par veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu. Paralēli konsultācijām un informācijas nodrošināšanai mājaslapā tiks organizēti arī dažādi pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmēju grupām. Veidojot vienotu pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīklu, tiks stiprināta sadarbība ar pašvaldībām, nodrošinot konsultatīvo atbalstu piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciālajiem investoriem un uzņēmējiem, kas vēlētos sākt darbību konkrētajās teritorijās.

Izmaiņas VPR ES struktūrfondu informācijas centra struktūrā notikušas, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpmāk nav paredzējusi valsts budžeta finansējumu izlietot ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai. 2014.gada otrajā pusē tika pieņemts lēmums, ka, sākot ar 2015.gadu, konsultācijas projektu iesniedzējiem par 2014.-2020.gada ES fondu periodu turpmāk nodrošinās Centrālā finanšu līgumu aģentūra, savukārt plānošanas reģioni 2015.gadā varēs sniegt informāciju un konsultācijas tikai par ES fondu iepriekšējo periodu, proti, par 2007.-2013.gadu. Ņemot vērā ES struktūrfondu informācijas centra darbinieku pieredzi un kompetenci, tiek veidoti uzņēmējdarbības atbalsta centri reģionos, ņemot vērā jau 2013.gada sākumā pilotprojekta laikā izveidotā Latgales uzņēmējdarbības centra pieredzi.

LETA