Ziņas

Sabiedrība

Vidzemē godina uzņēmējus

Darbīgie liepēnieši. Vidzemnieku dārza svētkos godināto vidū bija arī Tarasovu ģimene - Aina un Dainis, mei­ta Kristīna un mazmeita Katrīna no Liepas pagasta, kuri gan cep maizi, gan par to stāsta, gan uzņem ciemiņus.Foto: no albuma

Reizi gadā Vidzemes plānošanas reģions rīko Vidzemnieku dārza svētkus. Tā ir godināšanas un satikšanās reize uzņēmējiem. Katra pašvaldība iesaka, kura zemnieka, ražotāja, amatnieka vai citas nozares darbīga novadnieka stāstu par uzdrošināšanos, paveikto un iecerēm izstāstīt citiem.

“Vidzemes lielākā bagātība, neapšaubāmi, ir tās cilvēki. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions ik gadu meklē un atrod god­prātīgus, darbīgus un uzņēmīgus cilvēkus. Cilvēkus, kas ar savu aizrautību, degsmi un idejām iedvesmo darbam citus. Cilvē­kus, kas nebaidās spert pir­mos so­ļus uzņēmējdarbībā, un uzņēmējus ar vārdu. Vidzemē ir uzņēmumi, kas gūst labu peļ­ņu, un uzņēmumi, kas savā bilancē vairāk uzskaita pozitīvas emocijas. Vidzemē ir uzņēmēji, kuriem bizness ir dzīvesveids, un tādi, kas savu dzīvesveidu pārvērš biznesā. Vidzemē ikviens ir svarīgs un novērtēts,” uzrunājot vidzemniekus dārza svētkos, kas notika Smiltenes novadā, sacīja Vidze­mes plānošanas reģiona attīstības padomes, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Vidzemnieku dārza svētki notika sesto reizi. Starp “Vidzemes stās­tiem” nominācijā “Atbildīgs uzņēmējs” tika stāstīts par Cēsu sākumskolu Cēsu novadā, SIA “Koks AN” īpašnieka un dibinātāja Anda Apsīša paveikto Ama­tas novada Nītaures pagastā. An­dis arī norādījis, ka jābūt dullam, neatlaidīgam un pacietīgam, kā arī jātic, ka, uzsākot savu biznesu, ir iespējams sasniegt labus rezultātus. Visus topošos uzņēmējus Andis iedrošina: “Nekad nav par vēlu sākt!”

Nominācijā “Debija” atzinīgi vārdi tika veltīti “Raiskuma labumu darītavai” Pārgaujas novada Raiskuma pagastā. Tūrisma nozarē lepna var būt Priekuļu novada Liepas pagasta zemnieku saimniecība “Krūmiņi”, kurā ir Mai­zes māja, tur cep īstu rupj­maizi un pīrādziņus ar brīvības garšu. Tajā dzīvo un strādā sirsnīgi un lustīgi saimnieki Aina un Dainis Tarasovi – dejotāji, dziedātāji, maizes cepēji un tautas tradīciju kopēji. Viņiem palīdz nākamās paaudzes.

“Viņi visu ir sasnieguši ar atbildīgu un neatlaidīgu darbu. Biju lepna, ka citiem varēju stāstīt par Maizes māju, par ģimeni, kas ne tikai cep maizi, bet tradīcijas nodod tālāk, māca citiem latviskās vērtības. Un ikdienā grūtajam darbam pievieno nenovērtējamu vērtību,” “Druvai” pastāstīja Prie­ku­ļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone.

Kristīna Sprūdža, Maizes mājas pārzinātāja, “Druvai”atzina, ka bi­jis gods būt kopā ar Vidzemē zi­nāmiem, darbīgiem un radošiem uzņēmējiem. “Mēs nebijām pazīstami, bet bija sajūta, ka neesam sveši, jo visi kaut kur esam līdzīgi,” sacīja liepēniete.

Tūrisma nozarē savs stāsts stāstāms arī rehabilitācijas centram “Līgatne” Līgatnes novadā, kas arī svētkos tika godināts.

Nominācijā “Saimniecība” citu vidū labi jutās zemnieku saimniecības “Kaliņi” īpašniece Lāsma Riekstiņa, kuras Raunas pagastā izaudzētās puķes labi zina visā Vidzemē. Vecpiebalgas pusē zem­nieku saimniecības “Vec­kurm­ji” vārds nav svešs. Zem­nieks Jānis Freimanis ar lopkopību nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadu. Saimniekošanas pirmsākumos viņam piederēja septiņi hektāri zemes un dažas teles. Šodien saimniecībā ir 250 teles, 400 slaucamas govis un vairāk nekā 900 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Vidzemnieku dārza svētkos nominācijā “Tūrisms” Valmieras pašvaldība bija ieteikusi “Aktīvā tūrisma centru “EŽI””, kas darbojas arī Cēsu pusē.