Ziņas

Sabiedrība

VID rindas neveidojas

Iesniegs čekus. Cēsniece Saiva Ragozova VID Nodokļu pārvaldes Cēsu klientu apkalpošanas centrā šogad nolēmusi pirmo reizi iesniegt deklarāciju, pievienojot sakrātos izdevumu čekus par pagājušājā gadā saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem.Foto: Māris Buholcs

1.martā sākās Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jau pašā sākumā aicināja ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), skaidrojot, ka tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk. Cilvēki to arī sadzirdējuši vai paši apjautuši, jo darba dienas rītā, viesojoties VID Nodokļu pārvaldes Cēsu klientu apkalpošanas centrā, “Druva” sastapa tikai vienu klienti, kura gaidīja, lai iesniegtu deklarāciju.

Cēsniece Saiva Ragozova stāstīja, ka vēlas iesniegt pagājušā gada čekus par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem, jo tā darot daudzi un atgūstot atpakaļ daļu naudas.

“To darīšu pirmo gadu. Iepriekš nekad nepievērsu uzmanību šiem čekiem, bet par pagājušo gadu tos esmu sakrājusi gan. Tagad nāku uz VID, lai lūgtu palīdzību deklarācijas aizpildīšanā un čeku pievienošanā. Nenoliedzami, ir labi, ja daļu no iztērētās naudas varam atgūt,” sacīja S. Ragozova.

Savukārt Līga Priede savu deklarāciju iesniegusi, aizpildot to EDS sistēmā. Viņa bilst, ka pati to dara otro gadu un tas nesagādājot nekādas grūtības.

“Ir taču tik daudz pamācību atrodams gan VID mājaslapā, gan dažādos žurnālos par to, kā iesniegt šos čekus un aizpildīt deklarāciju. To izdarīju jau 1. martā un visiem iesaku sakrāt čekus par ārstēšanos. Piemēram, arī izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem. Tā taču ir liela nauda, ko iztērējam, kādēļ lai nesaņemtu atpakaļ kaut daļu,” bilst L. Priede.

VID atgādina, ka fiziskās personas var brīvprātīgi iesniegt VID gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem trim gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam).

Savukārt Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.), kuri ir guvuši ienākumus ārvalstīs vai guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas). Tāpat obligāti Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem jāiesniedz tiem, kuri guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, kā arī tiem, kuri guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.