Ziņas

Sabiedrība

Veselības ministre Cēsu klīniku novērtē kā izcilu

Notur līmeni. Cēsu klīnika strādā mērķtiecīgi, lai pilnveidotos kā mūsdienīga medicīnas iestāde ar profesionālu mediķu komandu, un piesaista līdzekļus, lai ēka un tās telpas kļūtu arvien pievilcīgākas pacientiem.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Sagaidāms, ka Cēsu klīnika pēc slimnīcu līmeņu revīzijas saglabās patlaban sniegto pakalpojumu apjomu, atzinusi veselības ministre Ilze Viņķele.

Vētījot klīnikas darbību un attīstības plānus, pagājušās nedēļas nogalē attālināti tikās veselības ministre Ilze Viņķele, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa. Ilze Viņķele, vērtējot Cēsu klīnikas darbību, pauda ļoti atzinīgus vārdus, sakot: “Ja slimnīcas kopumā būtu tādas kā Cēsu klīnika, mēs dzīvotu gandrīz ideālā pasaulē, jo, neskatoties uz to, ka naudas kā vienmēr veselībai ir nepietiekami un kadru trūkums ir vērojams, Cēsu klīnika un Cēsu pašvaldība ir apliecinājums, kā, saprotot veselības aprūpes un slimnīcas nozīmīgumu pašvaldības un iedzīvotāju dzīvē un spējot slimnīcas vadībā piesaistīt cilvēkus, kas dziļi un patiesi saprot veselības aprūpes būtību un ir ļoti labi un pieredzējuši vadītāji, iespējams sasniegt izcilu rezultātu. Cēsu klīnikai ir skaidra attīstības vīzija, darbi notiek raiti, ir pietiekami ambici­ozi, bet vienlaikus reālistiski nākotnes plāni. Slimnīca spēj piesaistīt arī jaunos speciālistus. Tāpēc, ja būtu jāliek vērtējums desmit ballu skalā, pilnīgi noteikti Cēsis nopelnītu 10.” Līdz ar to paredzams, ka klīnikai tiks saglabāts trešais slimnīcu līmenis, proti, daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca, kas nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, stacionāro aprūpi, kā arī veic plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus. Veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti dienas stacionārā, speciālistu konsultācijās un īslaicīgos soci­ālās aprūpes pakalpojumos.
Ingūna Liepa darba grupas sarunā uzsvēra, ka klīnikas vīzija ir būt modernai medicīnas iestādei, kurā augsti profesionāla komanda nodrošina mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu mājīgā vidē, un individuālu pieeju katram pacientam: “Lai to sasniegtu, ieguldīts nozīmīgs darbs: modernizēti procesi, piesaistīti jauni speciālisti, iegādātas mūsdienīgas medicīniskās tehnoloģijas, daļā telpu jau uzlabota infra­struktūra, kā arī plānoti jauni attīstības projekti. Savu iespēju un resursu robežās vēlamies nodrošināt tik būtisko veselības pieejamību, atrodot labāko un loģiskāko risinājumu esošajos apstākļos. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem, gan tiem, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un infrastruktūras attīstību, gan slimnīcas darbību pašreizējā epidemioloģiskajā situācijā.” I.Liepa skaidroja, ka pavisam drīz būs jāpiedzīvo sarežģīta situācija, kad divus mēnešus renovācijas laikā slimnīcas kapacitāte samazināsies par 50%, lai varētu veikt visus nepieciešamos darbus.

Jānis Rozenbergs atzinīgi novērtēja slimnīcas paveikto un uzsvēra, ka pašvaldības rīkotajās ikgadējās iedzīvotāju aptaujās arvien apstiprinājies – veselības pieejamība ir viens no nozīmīgākajiem parametriem iedzīvotājiem reģionā. Tādēļ pašvaldībai vienmēr ir bijusi aktuāla slimnīcas tālākā attīstība: “Tāpēc tas, ka esošais pakalpojumu grozs, bērnu nodaļa, ķirurģija, traumatoloģija, neiroloģija, iekšķīgās slimības, reanimācija Cēsu un reģiona iedzīvotājiem tiek saglabāts, ir ļoti būtiski, un uzskatu, ka esam paveikuši labu mājas darbu. Paldies ministrijai, ka to ir novērtējusi.” Priekšsēdētājs atzīmēja, ka sarunās ar Veselības ministriju tika pārrunāti nākotnes plāni gan par iespēju pabeigt slimnīcas renovāciju, ģimenes ārstiem nepieciešamo infrastruktūras attīstību, kā arī Neatlie­kamās medicīniskās palīdzības dienesta tālāko attīstību.