Ziņas

Sabiedrība

Vērts izvēlēties Piebalgu

Uzvedums. Novada amatierteātru sagatavotais muzikālais uzvedums “Mērnieku laiki bez robežām”.Foto: no albuma

14. reizi Jaunpiebalgā notika izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!”. Svētkus caurvija kultūras programma “Mērnieku laiki bez robežām”.

Ķenča lūgšanas bija aizgājušas debesīs, un visu svētku garumā bija patīkami silts un saulains laiks, kas bija viens no iemesliem, kāpēc svētki tika plašāk apmeklēti nekā citkārt. Tāpat šogad gadatirgū piedalījās amatnieki un mājražotāji no Piebalgas un kaimiņu novadiem, piedāvājot iepazīšanai un izvēlei to, ko lielveikalu sortimentā neatrast, un apmeklētāji piedāvājumu novērtēja ļoti atzinīgi.

Jau tradicionāli notika zīmola “Izvēlies Piebalgu!” piešķiršana. Šogad sertifikātu ar tiesībām lietot šo preču zīmi ieguva Kristīna Pirktiņa, kuras uzņēmums “Puuce­Studio” rada baltā māla dekoratīvos traukus un interjera priekšmetus. Kristīna bija ļoti pārsteigta un aizkustināta par iegūto atzinību. Viņa uz Jaun­piebalgu pārcēlās pirms pieciem gadiem, kad arī sāka strādāt ar balto mālu: “Kad radu savus darbus, esmu kā starpnieks starp augiem un mālu, bieži vien pati esmu pārsteigta par galarezultātu. Esmu ļoti priecīga, ka cilvēki par maniem izstrādājumiem interesējas un tos atzinīgi novērtē.”

Kultūras nama vestibilā tika atklāta izstāde “Robežu maiņas Jaunpiebalgas novadā”, izstāžu zālē “Velves” – Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni”, mākslas skolas audzēkņu, radošo cilvēku un amatnieku izstāde “Trejdeviņi”.

Vienojošais svētku elements bija Ķenča cepure, kas bija redzama, iebraucot no kaimiņu novadiem, un rotāja ziedu paklāja “Iz Ķenča gara gaišuma…” centru. Paklājam ziedus sanesa arī pasākuma apmeklētāji. Un klāt, protams, bija Ķencis, bez kura svētki nav iedomājami. Viņam pēc vārda kabatā aizvien nav jāmeklē, apspēlējot dažādas mūsdienu aktualitātes.

Novada amatierteātri bija sagatavojuši teatrāli muzikālu uzvedumu “Mērnieku laiki bez robežām”. Jaunpiebalgas novada paš­valdības izpilddirektore Dace Bišere -Valdemiere bija gandarīta, ka šādu uzvedumu varēja izveidot pašu spēkiem un bija daudz interesentu, kas to vēlējās noskatīties: “Ja spēlē savējie, tam ir cits smeķis. Un tas ir pierādījums – ja gribam, tad varam ko tādu uzvest paši.”

Svētku laikā notika arī jaundzimušo jaunpiebaldzēnu sumināšana, kā arī bija padomāts par dažādām aktivitātēm bērniem. Gida pavadībā notika ekspedīcija – Piebalgas robežu izlūkošana -, Gaujas ūdeņos notika braucieni ar supdēļiem.

Goda mielastā varēja cienāties ar Jauno reformu zupu mērnieku gaumē, un zupa, kā atzina apmeklētāji, bija sātīga un garda. Kļavu pavēnī notika arī apmeklētāju ļoti gaidītā svētku kūku parāde. Tajā piedalījās 18 saimnieces ar vienu vai vairākām kūkām. Atbildīgā par kūku parādi Guna Leimane skaidroja, ka netiek izvēlēta viena labākā kūka, tādējādi šis pasākums izvēršas nevis par sacensību, bet piedalīšanās prieku, kur ikviens var gan vizuāli novērtēt, gan pagaršot kā klasiskās lauku kūkas, tā mūsdienīgās. Saimniece Laura Klapare, kura vienmēr tortes veido atbilstoši svētku tematikai, šoreiz savu medus torti bija dekorējusi kā seno Jaunpiebalgas kontūru. Viņa allažiņ piedomā pie noformējuma un dizaina, un arī šogad apmeklētāji priecājās par radīto meistardarbu.

Dace Bišere-Valdemiere vērtē, ka šogad pasākums tiešām bijis plaši apmeklēts, citus gadus bijis mazāk cilvēku: “Prieks, ka atmosfēra bija pozitīva un rāma. Varēja just, ka cilvēki ir atnākuši un atbraukuši atpūsties un baudīt – bez steigas un mierīgi.”