Ziņas

Sabiedrība

Vērtības atgriežas Ungurmuižā

Varēs redzēt ekspozīcijā. Ungurmuižas vadītāja Ieva Ņevečerova gandarīta, ka tajā būs apskatāma arī šī mazgājamā bļoda un servīze.Foto: Sarmīte Feldmane

Ungurmuižā notiekvērienīgi remontdarbi – kungu mājā un skolas ēkā tiek ievilkts siltums, ledus pagraba vietā būs mūsdienīga katlumāja.

“Ungurmuižā būs siltums. Ēkas saglabāšanā tas ir ļoti svarīgi. Klimata kontrole būs katrā telpā, jo tajās nepieciešama dažāda temperatūra. Varēsim arī ziemā pilnvērtīgi strādāt,” saka SIA “Ungurmuiža” vadītāja Ieva Ņe­večerova un piebilst, ka vērienīgie darbi muižā notiek, jo kopprojektā ir piesaistīts Eiropas Sa­vienības finansējums.

Līdztekus ilgi gaidītajām pārmaiņām muzejnieki veido jaunu ekspozīciju, kas būs apskatāma Muzeju naktī.
“Ideja bija jau pirms diviem gadiem. Ekspozīciju veido māksliniece Ināra Liepa. Ungurmuižā būs trīs dažādas ekspozīcijas – vēsturiskā, dzīvā un cikliskā. Vēsturiskā būs pastāvīgā, kas stāstīs par muižu, Kampen­hauzenu dzimtu, būs priekšmeti no muižas, kas raksturo laikmetu, arī tērpi. Gala istabā būs herbāriji un augi, jo muižā audzēja dažādus garšaugus, dārza kultūra bija izsmalcināta. Pastāvīgo ekspozīciju varēs papildināt, kaut ko pamainīt. Top arī muižas makets. Dzīvā ekspozīcija domāta ģimenēm ar bērniem, te varēs interesanti un saturīgi pavadīt laiku,” atklāj Ungurmuižas vadītāja un uzsver, ka vismaz divas reizes gadā plānots rīkot vēsturei veltītas konferences, tikšanās, sarunu ciklus.

Pateicoties Lilijai fon Kam­penhauzenai, saglabājušies dokumenti, kas palīdz izprast, kāda bija ikdienas dzīve muižā. Vācijā arhīvos ir daudz dokumentu, muzejniekiem atliek tikai pētīt. Arī ģimene, īpaši Aksels fon Kampenhauzens, pēdējā īpašnieka mazdēls, kurš regulāri brauc uz Ungurmuižu, stāsta, ko zina.

Veidojot jauno ekspozīciju, muzejnieki interesējās par lietām, priekšmetiem, kas reiz bijuši muižā. “1939.gadā Kampenhauzenu ģimene izbrauca uz Vāciju. Tad ūtrupē tika tirgotas lietas, kuras neņēma līdzi, tāpat arī strādniekiem par labu darbu daudz kas tika dāvināts. Runājot ar kūdumiešiem, kuru dzimtas te dzīvo, atmiņās no vecvecāku stāstītā arī var daudz uzzināt,” saka Ieva Ņe­večerova.

Pēdējā laikā Ungurmuižā atgriezušās vērtīgas lietas, kas reiz piederējušas to īpašniekiem. Lilija fon Kampenhauzena krustmeitai Lilijai Antonijai Bisniecei, muižas vagara meitai, uzdāvinājusi vairākas kastītes ar dažādu krāsu pērlītēm. Lilija Antonija tās uzdāvinājusi brāļa vedeklai Veltai Jansonei, savukārt viņa tās uzdāvināja muzejam. Viņa teica: “Te vismaz visi redzēs, man stāv mājās kastītēs. “ Par dāvinājumu pretī kundze lūdza ieeju uz Un­gurmuižas koncertiem,” atklāj muzeja vadītāja un pastāsta, ka Velga Bāliņa Ungurmuižai uzdāvinājusi lādīti un pastkartes. Viņas vecāmāte 20.gadsimta sākumā dzīvojusi Ungurmuižā, Helēna fon Fogta tās dāvinājusi uz kristībām. Muižā arī atgriezies skaistais, ovālais spogulis.

Muzejniece Zanda Krūmiņa aptaujājusi daudzus, ziņas izplatās ātri . “Ekspozīcijā būs apskatāms mazgāšanās galdiņš ar bļodu un skaistu ziepju trauku, arī smalka servīze. Šie priekšmeti savulaik esot nopirkti ūtrupē,” pastāsta Ieva Ņevečerova un piebilst, ka muzejnieki dzirdējuši par trīsdurvju skapi un kumodi, kas aizvien kalpo kādā dzimtā.

“Noteikti kādam vēl mājās saglabājies kaut kas, kas saistīts ar Ungurmuižu. Sadarbība var būt dažāda, saprotamas arī muzeja finansiālās iespējas, lai atpirktu. Ja negrib dāvināt, būsim priecīgi, ja īpašnieki aizdos uz izstādi,” saka Ungurmuižas vadītāja, uzsverot, ka, veidojot jauno ekspozīciju, tiks atklāta lappuse ne tikai vienas muižas un dzimtas, bet arī Latvijas vēsturē.