Ziņas

Uzņēmējdarbība

Vēl var paspēt

Līdz pirmdienai, 1. jūnijam, Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs subsīdiju programmas ietvaros iesniegumus valsts atbalsta saņemšanai pieņems no lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar augļu un dārzeņu integrēto audzēšanu. Atbalstu iespējams saņemt par reāli apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006. un 2007.gadā noslēgtajiem līgumiem un LAD deklarētajām platībām. LAD informē – lai kļūtu par lauksaimniecības risku fonda dalībnieku un saņemtu kompensāciju par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītiem zaudējumiem, no lauksaimniekiem līdz 15. jūnijam LAD jāsaņem iesniegums iemaksu veikšanai fondā par visām vasarāju sējumu, laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platībām, par kurām tas ir tiesīgs saņemt vienoto platības maksājumu un kuras tam pieteiktas. Sagatavojusi Māra Majore – Linē, „Druva”