Ziņas

Sabiedrība

Vēl var iesniegt darbu literātu konkursam

Kultūras biedrības “Harmonija” un laikraksta “Druva” tradicionālajam īsprozas konkursam iesniegti astoņi darbi. “Harmonijas” vadītāja Astrīda Kamša saka, ka interesentu ir daudz, bet ne viens vien atzinis, ka šoreiz uzdevums – iesniegt literāru pasaku – grūtāks. “Literāti vērtē, ka tas nav vienkāršs žanrs, mazāk izmantots. Taču tas mudina apgūt ko jaunu, meklēt sevī jaunas sajūtas, domu virzību. Pat ja galu galā pasaku neiesniegs konkursam, tā paliks paša krājumā un varbūt ar laiku no rakstītā uzplauks kas jauns,” vērtē A.Kamša.

Konkursam darbu vēl var iesniegt līdz 28.februārim. Jāatgādina, ka noteikta arī literārās pasakas tēma – “Saulespuķe”. Tēmas izvēle ir mudinājums sarežģītajā pandēmijas un tās izraisīto negāciju laikā meklēt dzīvesprieku, lab­estību, savstarpējo sapratni rosinošo.

Konkursam var iesniegt divus līdz šim nepublicētus darbus. Tos vērtēs rakstnieki un literāti. Trīs labākos darbus publicēs laikrakstā “Druva”.
Konkursa darbi jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras uzrakstīta darba devīze, klāt jāpievieno otra aploksne, uz kuras arī ir tā pati devīze, šajā aploksnē jāievieto informācija par autoru, norāde, kā sazināties.

Darbi konkursam jāiesniedz Cēsīs, Rīgas ielā 7, kultūras biedrībā “Harmonija”. Plašāka informācija par konkursu, zvanot Astrīdai Kamšai, tālrunis 26726443.

“Harmonija” un “Druva” literāro konkursu kopīgi rīko jau vairākus gadu desmitus. Mērķis ir rosināt literātus pievērsties prozas darbiem, veicināt
mūsdienu dzīves atspoguļojumu tajos.