Ziņas

Sabiedrība

Veiksmīgu 2021. gadu!

No 2021.gada 1.janvāra pārmaiņas viesīs vairāki likumdevēju pieņemtie normatīvo aktu grozījumi. Lūk, “Druvas” izlase:

  • Minimālā alga mēnesī – 500 eiro;
  • Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks paaugstināts līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām;
  • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis -272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
  • Maznodrošinātas  mājsaimniecības ienākumu slieksni  katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni;
  • Tiesības uz valsts vecuma pensiju personām, kuras sasniegušas 64 gadu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem;
  • Paaugstinās akcīzes nodokļa likmi tabakas izstrādājumiem (neskaitot cigaretes), arī visi tabakas aizstājējprodukti un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas tiks uzskatīti par akcīzes preci. Cigaretēm akcīzes nodokļa likme paaugstināsies 2021. gada 1.martā;
  • Automobiļiem ar mazāku izmešu daudzumu noteikta mazāka nodokļa likmju piemērošana, automobiļiem ar lielāku izmešu daudzumu nodokļa likmes būs augstākas nekā līdz šim;
  • Palielinās Dabas resursu nodokļa likme sadzīves un ražošanas atkritumiem, līdz ar to pieaugs maksa arī par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, “ZAAO” apkalpojamā teritorijā tā vidēji būs lielāka par pieciem procentiem.