Ziņas

Sabiedrība

Veiksmīgi īstenota talka pie Āšķipu klēts

5. novembrī. Āšķipu klēts (Smiltenes novadā, Brantu pagastā) talkas noslēgumā.Foto: V. Grīviņš

Latvijas vēstures materiālu tīmekļa krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv, Gaujas fonda un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pārstāvji aizvadītajā svētdienā īstenoja Brantu pagasta Āšķipu klēts sakopšanas un dokumentācijas talku. Tajā piedalījās arī Smiltenes un Brantu pagasta vēstures izpētes entuziasti no Brantu ekoprojekta grupas, portālu eDruva informē vēsturnieks Edgars Žīgurs.

Kā norāda E.Žīgurs, Āšķipu klēts ievērību izpelnījās Historia.lv rīkotajā vecsaimniecību apzināšanas un dokumentēšanas ekspedīcijā šī gada vasarā. Tajā brīdī ēku nebija iespējams kvalitatīvi apsekot, jo tā bija ieaugusi krūmos. Talkas laikā ēka tika atbrīvota no apauguma. Tas ļāva secināt, ka tā ir bijusi reljefā veidota divtelpas pagrabklēts ar lieveni, kuru veido jumta pārkare un to balstošā sānsiena un stabu rinda. Ēkai sākotnēji bijis četrslīpju jumts. Klēts dienvidaustrumu galā piebūvēta pūnīte.

* Strādājot ar zāģi un piepalīdzot ar lielajām dārznieka šķērēm, darbs vedas raiti. FOTO: V.Grīviņš

Āšķipu klēts apkārtnes sakopšanas darbi tika apvienoti ar izziņu, pieredzes apmaiņu un izglītošanu. Tika veikta klēts attīrīšana no tai apkārt apaugušajiem, konstrukciju saglabāšanos apdraudošajiem krūmiem, kā arī etnogrāfa Mārtiņa Kuplā vadībā fotografēta un uzmērīta ainavā atsegtā ēka.

Tuvākajā laikā plānots apstrādāt klēts fotofiksācijas un uzmērīšanas datus un sagatavot kvalitatīvu Āšķipu klēts dokumentēšanas materiālu. Tādējādi šis tautas celtniecības paraugs tiks saglabāts nākamajām paaudzēm, jo, diemžēl, pašas klēts mūžs visticamāk nebūs pārāk ilgs.

* Etnogrāfa Mārtiņa Kuplā vadībā tiek apskatīta klēts, tās konstrukcijas, baļķu salaiduma vietas. FOTO: V.Grīviņš