Ziņas

Sabiedrība

Veido vietu dzīvošanai un prasmju apguvei

Būs darbnīcas. Gatartas pansionāta darbinieku  kādreizējā kūts pārtop par vietu, kur   blakusmājas iedzīvotāji varēs darboties trijās darbnīcās.Foto: Sarmīte Feldmane

Pie Gatartas pansionāta taps dzīvojamā ēka un   jau sākts būvēt darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, šim nolūkam pārbūvējot   kūtiņas.

Pirms 40 gadiem, kad blakus pansionāta ēkai uzcēla 12 dzīvokļu māju  darbiniekiem, uzcēla arī kūtiņas, jo tāda bija nepieciešamība. Ilgus gadus tās stāvēja tukšas,    te bija mājvieta vien pansionāta vecļaužu mīlulim āzim Šašlikam, kurš apčubināts nodzīvoja savu mūžu.

“Dominē viedoklis, ka visi grib pilsētā, bet latvieši pierādījuši, ka grib būt pie dabas. Īpaši jūtīgiem cilvēkiem ir būtiski dzīvot harmoniskā vidē. Te apkārt ir mežs, miers,” saka Gatartas pansionāta direktors Aivars Damroze un uzsver, ka varbūt vērtīgāk patstāvīgo dzīvi sākt šādā vidē, nevis pilsētā, kur apkārt ir dažādi izaicinājumi.

“Viens ir šos cilvēkus atgriezt sabiedrībā, bet tikpat svarīgi, lai būtu iespējas strādāt, kaut ko iemācīties, būt noderīgiem,” atgādina A.Damroze.      “Darbnīcās klienti varēs darboties ar mālu un koku, te būs vieta 11 cilvēkiem.” Ēkā būs koka, keramikas darbnīcas, arī atpūtas telpa, noliktava    un kabinets darbiniekam.

Darbnīcu ēku būvnieki “Wars+” pabeigs maija beigās, tad sāks dzīvojamās mājas celt­niecību. Tajā būs septiņi vienistabas un viens divistabu dzīvoklis. Katrā būs viss nepieciešams, arī siltās grīdas, tāpat darbnīcā. “Ir apzināti jaunā pakalpojuma klienti. Kad mājas celtniecība tuvosies beigām, vēlreiz runāsim, stāstīsim. Te pakalpojumu varēs saņemt gan cilvēki, kuri dzīvo institūcijās, gan tādi, kurus ieteiks paš­valdību sociālie darbinieki,” pastāsta pansionāta direktors un uzsver, ka svarīgi arī tas, ka tepat ir mediķis,    būs darbinieki, kas ar klientiem strādās.

Blakus darbnīcām atrodas katlumāja, tās jauda nav tik liela, lai ar siltumu nodrošinātu pansionātu, daudzdzīvokļu māju, jaun­uzcelto ēku un darbnīcas.    “Pārbūvēt katlumāju būtu dārgi, tā novecojusi. Gribam izmantot mobilās katlumājas pakalpojumu. Drīz plānots izsludināt iepirkumu,” stāsta A.Damroze. Mobilās katlumājas pakalpojumus Raunas novada pašvaldība izmanto Drustu centra māju apsildei.
Dzīves vide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pie Gatartas pansionāta tiek veidota, īstenojot Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, kurā pieejami Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļi. Gatartas projekta kopējās izmaksas ir 702 329 eiro. Tās segs ERAF, kā arī ir valsts un pašvaldības finansējums. “Pašvaldība ņems kredītu, ministrija atļāvusi to darīt, jo tas ir ieguldījums sociālajā infrastruktūrā,” paskaidro A.Damroze.    Ap­rīkojumu darbnīcām pašvaldība gādās par saviem līdzekļiem. Pansionāta vadītājas arī atzīst, ka sociālajā palīdzībā tiek piedāvāti aizvien jauni pakalpojumi cilvēkiem. “Zīmējot nākotnes vīziju, te varētu veidoties sociālās uzņēmējdarbības uzņēmums    pirmās un otrās grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja arī sociālās aprūpes pakalpojumu jomā    kaut kas mainīsies, ēkas varēs izmantot citām vajadzībām. Tās noteikti tukšas nestāvēs,” pārdomās dalās A.Damroze.

Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Mērķis ir novērst situācijas, kad personai    jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas soci­ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā    tikai tāpēc, ka nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb tā sauktie sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Personām ar invaliditāti ir jāno­drošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams.