Ziņas

Sabiedrība

Veido ekonomisko trīsstūri

Plānota tikšanās. Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore Maira Apsīte Cēsīs sasveicinās ar viesiem no kaimiņpilsētas - Valmieras domes priekšsēdētāju Jāni Baiku un Valmieras tehnikuma direktoru Ēriku Spuriņu.Foto: Māris Buholcs

Triju Vidzemes pilsētu mēri un pilsētu profesionālo skolu direktori, kā arī

izglītības pārvalžu vadītāji – tāds bija tikšanās kodols Cēsīs.

Kopš Cēsu, Valmieras un Smiltenes pašvaldību vadītāji vienojušies par pilsētu informatīvo sadarbību, lai starp trim pilsētām Vidzemē veidotos ekonomisks trijstūris, notikušas vairākas sarunas par uzņēmējdarbības veicināšanas tēmu.

Februārī Cēsīs organizēto sarunu Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks sāka ar to, ka no iepriekšējās norunas nekas nav mainījies – uzņēmējdarbības veicināšanā Valmieras pašvaldība gatava procesus virzīt tā, lai trīs netālu esošās pilsētas

viena

otru papildinātu, nevis izkonkurētu. Valmierietis darīja zināmu, ka dome pasūtīs pētījumu, lai

labāk izzinātu pilsētas un

apkārtnes biznesa vidi, noskaidrotu, ko nepieciešams pasākt, lai Valmierā klāt nāktu jauni uzņēmumi.

Šī iecere ieinteresēja sarunas mājastēvu, Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Tālāk sekoja priekšlikums, vai Valmieras dome nebūtu gatava biznesa vides pētījuma ģeogrāfiju paplašināt. Cēsis piedalītos pētījuma finansēšanā, arī cerot uzzināt,

ko nepieciešams nodrošināt pašvaldībai – zemi, ēkas, cilvēkresursus-, lai pilsētā veicinātu uzņēmējdarbību.

Tikšanās februārī bija veltīta profesionālai skolai katrā no pilsētām, jo skolu kvalitatīvā darbībā ieinteresēta katra pašvaldība. Cēsu novada domes pārstāvji kaimiņiem apliecināja, ka

arodu apmācības skolu pašvaldība ņēmusi savā valdījumā, lai organizētu tās strauju modernizāciju. Tehnikumi Valmierā un Smiltenē ir valsts uzturēti. Katrā no tiem ir divas reizes vairāk audzēkņu nekā Cēsīs.

Trīs pilsētu ekonomiskā trīsstūra veidotāji, klausoties

profesionālo skolu direktoros, pārliecinājās, ka katrā piedāvā apgūt atšķirīgas specialitātes, skolas ir stabilas, darbosies

ilgstoši. Direktore Maira Apsīte pastāstīja, ka Cēsīs mācīsies kokapstrādes tehniķi, mēbeļu galdnieki, namdari un elektriķi. Andris Miezītis iepazīstināja, ka Smiltenē jaunieši mācīsies mašīnzinības, ceļu būvi, veterinārmedicīnu, saimniekošanu lauku tūrismā. Ēriks Spuriņš darīja zināmu, ka Valmierā apgūs pārtikas tehnoloģijas,

viesmīlību, mazumtirdzniecību, mehatroniku, loģistiku un tekstīliju ražošanu. Jaunums ir tas, ka ministrija Valmieras tehnikumam nupat pievienojusi Rankas Profesionālo vidusskolu, lai garantētu lauku vidusskolas pastāvēšanu vēl

piecus gadus. Rankā apgūst mežu izstrādi, pavārmākslu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis kolēģus iepazīstināja ar

demogrāfijas datiem Vidzemē un izpēti, pa kādiem ceļiem uz katras pilsētas vidusskolām, arī vispārizglītojošām, saplūst audzēkņi. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka profesionālās izglītības

tēmu

ekonomiskā trīsstūra kontekstā turpinās risināt, pieaicinot Priekuļu tehnikuma vadību.

Mairita Kaņepe