Ziņas

Sabiedrība

Vecums – vientulība jāliek malā

Latvijas Samariešu apvienība palīdzēs vismaz 350 vientuļajiem senioriem gūt jaunus iespaidus, apmeklējot kultūras un dabas objektus, kā arī pasākumus atbilstoši viņu interesēm, palīdzēs socializēties, kaut uz dienu izkļūt no savas viensētas un doties aplūkot interesantas lietas un vietas Latvijā.

Seniori ar ierobežotām pašaprūpes spējām lauku reģionos ir izolēti no sociālās dzīves. Pat ja viņi spēj sevi aprūpēt dzīvesvietā un tikt galā ar ikdienas mājas soli, viņu sociālā izolētība ir ļoti augsta, jo mājas viņi praktiski neatstāj un labākajā gadījumā kontaktus uztur tikai ar tuvējiem kaimiņiem.

Projektā iesaistījušies 14 novadi, tostarp Pārgaujas un Jaunpiebalgas. Abos novados projekta “Vecums – vientulība” aktivitātes nodrošina Samariešu Smiltenes reģionālā nodaļa, iesaistot pasākumos tos, kuri saņem mājas aprūpi, kā arī citus vientuļos, sociāli izolētus vecļaudis. Samariešu piesaiste mājas aprūpei, kā arī senioru iekļaušana “Vecums – vientulība” projektā noris atbilstoši sociālo dienestu ieteikumiem.
Ideja par šādu projektu Latvijas Samariešu apvienībai radusies ikdienas darbā, nodrošinot aprūpi mājās. Sociālo darbinieku kapacitāte neļauj seniorus apsekot tik bieži, kā gribētos. Pašvaldības parasti nepieciešamības gadījumā nodrošina senioriem mājas aprūpes pakalpojumu, taču sociālu aktivitāšu iespējas vientuļajiem pensionāriem laukos ir ierobežotas vai nav vispār-kā veselības stāvokļa, tā transporta un ienākumu līmeņa dēļ.

Anita Bušmane, bijusī Samariešu Smiltenes nodaļas vadītāja, teic, ka viņu uzraudzībā ir divi seniori no Jaunpiebalgas un divi no Pārgaujas novada.

“Aicinām seniorus sanākt kopā un dalīties pozitīvās emocijās. Arī brīdī, kad devāmies pa viensētām un uzrunājām seniorus, aicinājām piedalīties, redzējām, ka piebaldzēni uz mums raugās ar aizdomām un lielu skepsi. Pārgaujas novadā atkal cilvēki citādāki, atsaucīgāki, taču vietējie iedzīvotāji, pašvaldība un sociālais dienests darbojas ļoti aktīvi, līdz ar to mūsu iesaiste nav tik nepieciešama,” saka A. Bušmane, paskaidrojot, ka projekta ietvaros senioriem tiek piedāvātas vairākas izklaides programmiņas, tostarp ekskursijas, teātra apmeklējums, brauciens uz jūru un pat operas apmeklējums.

“Kad seniori kopā piedalījušies kādā pasākumā vai izbraucienā, viņu prieks ir tik liels, ka ar nepacietību gaida nākamo atkaltikšanos. Citam tā ir iespēja uzvilkt ilgi taupītu štāti, kādam gribas parunāties un kopīgi autobusā uzdziedāt tautas dziesmas, kāda kundze sataisa frizūru, uzliek rotas, ko citādi mājas apstākļos neapliktu, nospodrina kurpes, bet pusdienās, kad sasēžam pie klātiem galdiem, vecļaužu acīs jūtams svētkpilns prieks. Tajos brīžos varam teikt, ka projekts sasniedzis cerēto,” tā A. Bušmane.

Senioru aktivizēšanā iesaistīti arī brīvprātīgie, kuri arī pasākumu starplaikā uztur kontaktu ar senioriem. Tāpat paredzēts stiprināt sadarbību ar aktīvajiem senioriem, novadu pensionāru biedrībām, iesaistot viņus kopā ar brīvprātīgiem dažādu svētku gatavošanas aktivitātēs.