Ziņas

Sabiedrība

Vecpilsēta sniega un ledus skavās

Strādā. Ietves tīrīšana nav viegls darbs, īpaši, ja sniegs piestaigāts. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Redakcija saņēmusi vairākus tālruņa zvanus no cēsniekiem, kuri pauž neapmierinātību par nenotīrītajām ietvēm Cēsu vecpilsētā. Arī “Druva” pārliecinājās, ka situācija nav tāda, kādu vēlētos.

Ja Rīgas ielas augšpusē iet­ves vakar bija notīrītas, zemāk, posmā no Kases ielas, situācija bija neapmierinoša. Varēja redzēt, ka dažviet namīpašnieki paši ķērušies pie ietves tīrīšanas, lai viņu namu priekša būtu tīra. Agrāk iet­vju tīrīšana vecpilsētā tiešām bija uzņēmēju un namīpašnieku ziņā, nu jau divus gadus situācija mainījusies.

2016.gadā Cēsu novada pašvaldība noslēdza triju gadu līgumu ar SIA “Eco Baltia vide” par ielu un ietvju ikdienas kopšanas un uzturēšanas darbiem vecpilsētā. At­bilstoši līgumam uzņēmums darbu sāka 2017.gada 11.janvārī, tā uzdevums bija veikt vecpilsētas ielu, ietvju un kāpņu kopšanas un uzturēšanas darbus visa gada garumā. Izdalīt vecpilsētu no kopējās pilsētas ielu un ietvju uzturēšanas pašvaldība izlēma, jo nereti kādu apstākļu dēļ iedzīvotāji saviem spēkiem ietves notīrīt nespēja. Radās situācijas, ka ietves netika tīrītas vienmērīgi, tas traucēja gājēju pārvietošanos, bojāja vecpilsētas tēlu.

Tiesa, tagad jāatzīst, ka situācija kļuvusi vēl sliktāka, tā secinājuši arī novada pašvaldības speciālisti. To “Druvai” atzina novada paš­valdības Komunālās nodaļas vadītājs Vladimirs Kalandārovs, kad lūdzām skaidrojumu par netīrītajām ietvēm vecpilsētā. Viņš atklāja, ka aizvadītajā nedēļā novada domes priekšsēdētājs Jānis Ro­zen­bergs risinājis nopietnu sarunu ar uzņēmuma “Eco Baltia vide” vadību, lai pārrunātu situāciju vecpilsētā. V. Kalandārovs atzīst, ka pašvaldību neapmierina esošā situācija, jau noformēti vairāki administratīvo pārkāpumu protokoli un defektu akti par nepadarīto darbu – ielu un ietvju tīrīšanu. Ielu uzturētājam uzdots līdz nākamās nedēļas sākumam nodrošināt, lai ielas un ietves būtu notīrītas, sniegs izvests. Ja tas netiks izdarīts, tiks lemts par iespējamo līguma laušanu un jauna konkursa izsludināšanu.

“Arī mani situācija vecpilsētā ļoti neapmierina, jāteic, šis nav pirmais gadījums. Jau pērn mums bija nopietnas sarunas ar uzņēmēju par ielu un ietvju slikto uzturēšanu, pēc tam uzņēmums darba kvalitāti uzlaboja, tagad redzam, ka līmenis atkal krities. Savulaik izsludinājām konkursu ar nosacījumu, ka uzņēmumam jātīra arī visas ietves, lai atslogotu nam­īpašnieku un uzņēmēju ikdienu, bet redzam, ka tam ir gan plusi, gan mīnusi. No vienas puses, uzņēmējiem, teritoriju īpašniekiem vairs nav par to jālauza galva, bet, no otras, kad tas biju viņu ziņā, situācija dažbrīd bija labāka, jo viņi uzmanīja savus sētniekus, gādāja, lai ietves būtu notīrītas. Tagad ne vienmēr ielu uzturētājs ar tīrīšanu tiek galā, jo īpaši vajadzīgajos termiņos,” saka. V. Kalandārovs.

Pašvaldības speciālisti turpinās sekot situācijai vecpilsētā, to dara arī Cēsu novada pašvaldības policija. Tās priekšnieks Mārtiņš Jēgers stāsta, ka, pirmo reizi piefiksējot ietves, ielas nenotīrīšanu, pašvaldības policija sazinās ar uzturētāju, aicinot iespējami ātrākā laikā situāciju uzlabot: “Taču tā vienmēr nenotiek, par situāciju vecpilsētā noformēti administratīvie protokoli, veikta fotofiksācija, uzsākta lietvedība. Nav normāli, ka pašā pilsētas centrā, kur tomēr ir samērā liela cilvēku kustība, iet­ves nav notīrītas, bet klātas ar sniegu un ledu.”
Pašvaldībā atzīst, ka daudz palīdz arī iedzīvotāji, kuri regulāri ziņo par nenotīrītām ietvēm un ielām pilsētā, arī vecpilsētas daļā. “Situācija pilsētā mums ir labi zināma,” norāda V. Kalandārovs.

Ielas pārējās pilsētas daļās, kā arī ceļus Vaives pagastā tīra un uztur uzņēmums “Kom-Auto”. Ko­munālās nodaļas vadītājs stāsta, ka šī uzņēmuma pārziņā ir tikai ielu brauktuves un ceļi, ietves pilsētā daļēji tīra pašvaldības tehnika, pārējie trotuāri jau vēsturiski ir blakus esošo teritoriju īpašnieku vai uzņēmēju pārziņā.

“Mēs labprāt mehanizēti tīrītu ietves visā pilsētā, bet platumi ne visur ļauj to darīt. Šaurākas ietves nav iespējams šādi iztīrīt. Ja kādreiz, veicot rekonstrukciju, ietve tiks paplašināta, tās uzturēšanu veiks pašvaldība,” stāsta V. Kalandārovs.
Kopš līguma ar “Kom-Auto” mainījusies situācija arī Vaives pagastā. Ja agrāk ceļus tīrīja ar paš­valdības rīcībā esošo greideri, tagad šis darbs nodots ārpakalpojumā. Pakalpojums varbūt kļuvis nedaudz dārgāks, toties no pagasta iedzīvotājiem tiek saņemtas arvien labākas atsauksmes.
“Varbūt pašā sākumā uzturētājs pilnībā nepārzināja ceļu tīklu, tagad situācija tikai uzlabojas un ar “Kom-Auto” darbu varam būt apmierināti,” atzīst V. Kalandārovs.

Šī gada budžetā Vaives pagasta ceļu uzturēšanai atvēlēts gandrīz divreiz vairāk līdzekļu nekā iepriekš. Budžetā iekļauts finansējums caurteku un grāvju tīrīšanai, ko risināja deputāti no Zaļās partijas, piedevām piesaistīts finansējums apmēram 400 tūkstošu eiro apmērā Veismaņu ceļa rekonstrukcijai.