Ziņas

Sabiedrība

Vecpiebalgā kaislības ap skolu reformu

Runā ar aplausiem. Taurenes un Dzērbenes skolēnu vecāku un abu pagastu iedzīvotāju sanāksmē ar Vecpiebalgas novada domes deputātiem mazākums domas izteica ar vārdiem, vairākums - ar aplausiem. Foto: Marta Martinsone-Kaša

Vakar Vecpiebalgas novada dome diezgan vienprātīgi balsoja par novada skolu pakļaušanu reformai. No četrām skolām septembrī darbu turpinās divas.

Ar līdzšinējo statusu – Vec­piebalgas novada vidusskola -, aicinot tajā mācīties arī Inešu pamatskolas skolēnus, ar citu statusu – Vecpiebalgas novada pamatskola -, aicinot tajā mācīties Dzērbenes un Taurenes pagasta skolēnus. No sēdes astoņiem deputātiem visi balsoja par tagadējās nelielās Inešu pamatskolas iekļaušanu Vecpiebalgas vidusskolā, atstājot mākslas programmu un pulciņu darbu kā līdz šim izglītības ēkā Inešos. Otrs skolu reorganizēšanas balsojums apliecināja, ka ar septembri Taurenē strādās Vecpiebalgas novada pamatskola, bet Dzērbenes izglītības namā turpinās darbu pirms­skola un mūzikas skola. No deputātiem pret šo ieceri balsoja vienīgi dzērbenietis Viesturs Melbār­dis.

Pirms domē pieņemt lēmumus, piektdien tautas namā Taurenē deputāti rīkoja iedzīvotāju tikšanos. Uz to sapulcējās ap divi simti cilvēku. Deputāti pateica, par ko katrs balsos domes sēdē. Par izglītības darbu jaunveidotajā skollā – kādam tam vajadzētu būt – piektdien Taurenē iedzīvotāji un deputāti nerunāja. Sarunas bija ap ēkām, to izmantošanas iespējām, plusiem un mīnusiem, nevis par uzdevumiem skolai, kas taps ar skolas direktora un pedagogu uzņemšanu darbā konkursa kārtībā.

Tāpat kā piektdien Taurenē un Dzērbenē, arī vakar Vecpiebalgā un Inešos pieredzes bagātie skolotāji bija spiesti runāt nevis par skolu darbu, bet par sabiedrības tikumiem. Pedagogiem bija iebildumi pret pieaugušo cilvēku ētiku un visai zemiskiem paņēmieniem cīņā par saviem mērķiem. Vecpiebalgas pašvaldības iekavētā skolu reforma, domes darbinieku un deputātu nespēja runāt ar cilvēkiem par nākotni, izskaidrot gatavotos lēmumus panākusi to, ka cilvēki sanaidojas. Kā Ine­šos, tā Dzērbenē un Tau­renē cilvēku satraukums par gaidāmo skolu reformu, neskaidrības tajā bija radījusī augsni atsevišķu pedagogu vai skolu kolektīvu nomelnošanai. Apvaino­jumi skolotājiem bija izplatīti sabiedrībā, izmantojot sociālos tīklus, kurus ikdienā brīvi lieto ne tikai pieaugušie, arī skolēni. Cerot, ka paši paliks anonīmi, rakstītāji interneta vidē bija kritizējuši ne vien skolotāju darbu, bet arī viņu ģimenes.

Presei un televīzijai klātesot, tikšanās reizē Taurenē likās dīvaini, ka cilvēku pilnajā zālē iedzīvotāji izvirzīja apspriešanai vai ar aplausiem atbalstīja tikai pamatskolas Dzērbenē radītās vērtības, tiesa vairāk gan materiālās, tajā skaitā lielo skolas namu, nesen modernizēto sporta laukumu. Ko skolēnu vecāki sagaida no mā­cību iestādes, kad to reorganizēs, vairāk nekā divās stundās neizteicās neviens no sabiedrības.
Novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš iepazīstināja ar skolēnu un bērnudārza bērnu skaitu katrā no novada četriem pagastiem. Pašvaldības politiķis nebija optimistisks attiecībā uz iedzīvotāju skaita strauju pieaugumu, tajā skaitā skolēnu skaita pieaugumu. Valsts izglītības politika pieprasa arī laukos veidot skolas un klases ar lielāku skaitu audzēkņu, īpaši sākot no 7. klasēm. Deputāti iedzīvotājiem lika saprast, ka Dzērbenes un Tau­renes pamatskolu apvienošana notiks, bet iespējams tai pēc laika sekos nākamā.

Nav zināms, vai visu skolēnu ģimenes atbalstīs iecerēto reformu, iespējams, izvēlēsies kādu citu ceļu un vedīs bērnus mācīties ārpus novada. Ja tā notiks, tad iecerētā Vecpiebalgas novada pamatskola Taurenē nevarēs pastāvēt pārāk ilgu laiku, tai būs jāpārtop par sākumskolu – mācību iestādi, kas ir vistuvākā apkārtējo pagastu bērniem.

Klikšķiniet uz attēla, lai padarītu to lielāku.