Ziņas

Sabiedrība

Veci koki var būt bīstami

Aleja, par kuru satraucas iedzīvotāji. Ceļš cauri Jaunraunai ved pa vecu koku aleju. Vai tā ir bīstama, var pateikt tikai speciālisti.Foto: Marta Martinsone - Kaša

“Druvai” zvanīja kāds satraukts lasītājs. Cauri Priekuļu novada Jaunraunai ved skaista vecu koku aleja. Koki ir bīstami – pārliecināts lasītājs, par to katrs var pārliecināties. Tiklīdz lielāks vējš, lūst zari, arī koki izskatās savu mūžu nodzīvojuši.

Priekuļu pašvaldības lab­iekār­tošanas nodaļas vadītājs Jānis Sirlaks piekrīt: “Situācija alejā ir bīstama. Oši ir slimi, saknes sapuvušas, koki var nogāzties. Osis ir smags koks, ja kritīs, bail iedomāties par sekām. Turklāt oši krītot plīst šķēpelēs.” Jānis Sirlaks pastāsta, ka pirms dažiem gadiem pašvaldība iespēju robežās vecos kokus apzāģējusi, tagad daudzi ir vienkārši jānozāģē. “Aleja ir “Lat­vijas Valsts ceļu” īpašums, paš­valdība tur neko darīt nedrīkst. Esam informējuši ceļiniekus, vairākkārt atgādinājuši, tas arī viss, ko varam darīt,” skaidro Jānis Sirlaks.

“Druva” sazinājās ar VAS “Lat­vijas Valsts ceļi”. Cēsu nodaļas speciālisti, apsekojot objektu, līdz šim nav konstatējuši satiks­mes drošības apdraudējumu koku alejā Jaunraunā uz valsts reģionālā autoceļa Priekuļi – Rauna. “ Ja tiks saņemts iedzīvotāju vai paš­valdības iesniegums, “Latvijas Valsts ceļu” Cēsu nodaļa nosūtīs Priekuļu novada pašvaldībai vēstuli, lūdzot izvērtēt situāciju saistībā ar iespējamo satiksmes drošības apdraudējumu koku alejā. Minētā koku aleja atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, un šajā situācijā nepieciešams arī parka speciālistu izvērtējums. Tikai pēc gala atzinuma un saskaņojuma saņemšanas no novada domes “Latvijas Valsts ceļu” Cēsu nodaļa minētajā teritorijā varēs veikt kādus darbus, ja tādi būs nepieciešami,” teikts “Latvijas Valsts ceļu” Komunikācijas nodaļas atbildē un arī atgādināts par Mi­nistru kabineta “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. punk­tu, kas nosaka, ka šādos gadījumos nepieciešama atļauja no pašvaldības.