Ziņas

Sabiedrība

Vecās galdniecības vietā būs “Saulīte”

Idejas īstenošana apstājās, jo ob-jekts atrodas Cēsu vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Lai veiktu šos apjomīgos darbus, SIA “Livonijas īpašumi”, kas rūpējas par SIA “VP Markets” nekustamajiem īpašumiem, lūdza atļauju valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai ( VKPAI) izvērtēt celtniecības iespējas.

VKPAI 18. februārī SIA “Livonijas īpašumi” un Cēsu domei atsūtīja ieteikumu vēstuli, kurā teikts: “Atkārtoti izvērtējot esošo situāciju uz vietas, konstatēts, ka jaunbūvei paredzētajā gruntsgabalā esošo ēku iespējams veiksmīgi piemērot tirdzniecības centra vajadzībām. Ja nepieciešams, to varētu paplašināt ar piebūvi. Tādējādi tiktu saglabāta līdz šim veidojusies pilsētas autentiskā apbūves struktūra, kas, skatoties no vecpilsētas, neizraisa nevēlamu disonansi apbūves telpiskajā uztverē. Kas attiecas uz transporta kustības drošību vecpilsētas teritorijā, konkrēti, tirdzniecības centra apkārtnē, inspekcija iesaka izstrādāt pilsētas transporta kustības shēmu, lai nodrošinātu kustības drošību, saglabājot perimetrālās apbūves raksturu, nevis panākt šo mērķi ar esošās apbūves nojaukšanu. Inspekcijai iesniegtais projekta risinājums, kas paredz esošās ēkas nojaukšanu un jaunbūves nobīdīšanu gruntsgabala dziļumā ar autostāvvietu priekšplānā, neatbilst Cēsu vēsturiskā centra apbūves tradīcijām, radot strukturālu disonansi starp esošo apbūvi un jaunbūvi un pazeminot vides kultūrvēsturisko vērtību pieminekļa teritorijas tiešā tuvumā.” Vēstuli parakstījis VKPAI vadītāja vietnieks Jānis Asaris.

“Druva” noskaidroja, ka VKPAI inspekcijas ieteikumi tomēr netiks ņemti vērā un veco galdniecības ēku nojauks. Kā pastāstīja Cēsu domes būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis, projektu ēkas nojaukšanai izstrādā firma “Būvprojekts”. Tās vadītājs Aivars Šmits pastāstīja, ka šonedēļ ar SIA “Livonijas īpašumi” tiks slēgts līgums par nojaukšanas projekta izstrādi. Praktiskie darbi varētu notikt novembrī un decembrī. A. Šmits bija informēts par VKPAI ieteikumu ēku nenojaukt un atzina, ka tiks darīts viss, lai jaunbūvi pieskaņotu vecpilsētas prasībām. Viņš arī zināja teikt, ka tirdzniecības centru plānots atvērt nākamā gada maijā. SIA ”VP Markets” preses sekretārs Ivars Andiņš apstiprināja, ka tagad skaidri zināms, ka šajā vietā būs tirdzniecības centrs “Saulīte.”

Viņš apliecināja, ka vēl joprojām notiek pārrunas ar VKPAI par jaunbūves izvietojumu. Kāpēc neizmantos veco ēku? I. Andiņš teica, ka tā ir katastrofālā stāvoklī un atjaunot nebūtu prāta darbs. Viņš domā, ka tirdzniecības centra celtniecībai vajadzētu sākties šī gada beigās, bet darbu uzsākšana atkarīga no vienošanās ar VKPAI.

“Mūsu firma grib ievērot Cēsu pilsētas intereses, mēs tās atzīstam un izturamies pret tām ar cieņu. Darīsim visu, lai veco ēku ātrāk nojauktu un vidi sakārtotu, lai tajā beigtos arī dedzināšana un demolēšana,” teica I. Andiņš.