Ziņas

Sabiedrība

Vecas ēkas pārbūve vienmēr sarežģīta

PĀRMAIŅAS. Vēsturiskā skolas ēka piedzīvo pārmaiņas. Nākamgad te būs mājvieta 50 pansionāta klientiem.Foto: Iveta Rozentāle

Jaunpiebalgas pagasta vēsturiskā Piebalgas pamatskolas ēka piedzīvo pārmaiņas. Līdz gada beigām tā pārtaps par sociālās aprūpes centru.

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Bišere-Valde­miere paskaidro, ka pašvaldība skolas ēkas pārbūvei saņēmusi valsts aizdevumu no atbalsta programmas “Covid-19” izraisītās krīzes seku mazināšanai, finansējums ir jāizmanto līdz gada beigām. Pavasarī jau varētu būt pansionāta atvēršanas svētki. Viņa pastāstīja, ka sporta zāles un piebūves daļa problēmas nesagādā, tur darbi uz priekšu rit raiti. Lielākais izaicinājums ir ēkas vecākā daļa, kur, veicot demontāžas darbus, atklājies, ka tā ir sliktākā stāvoklī, nekā iepriekš domāts. Gan novada domes deputāti Laimis Šāvējs, gan Indriķis Putniņš apliecina, ka ikvienai ēkai, kas tiek pārbūvēta, darbu gaitā atklājas kādas problēmas. Tikša­nās reizē ar domes vadību iedzīvotāji uzsvēra, ka galvenais, lai skolas ēka tiek saglābta.

Stāstot par pārbūves darbiem “Druvai”, Dace Bišere-Valde­miere teic: “Patlaban ir veikti gandrīz visi nepieciešamie demontāžas darbi. Atbilstoši tam, ko šo darbu laikā esam konstatējuši, meklējam pareizāko risinājumu, lai projektu virzītu uz priekšu. Bija nepieciešams klāt jaunu jumta segumu, tāpat jādomā, kā atjaunot sienas, kurās, izrādās, sijas ir sapuvušas, tāpat jāstiprina nesošā siena. Turklāt jādomā, lai projekts netiktu neadekvāti sadārdzināts.” D. Bi­šere-Valdemiere ir gandarīta, ka ir ļoti veiksmīga sadarbība gan ar būvnieku, gan autoruzraugu un būvuzraugu: “Visas puses ir saprotošas, visi sēžam pie viena galda, runājam, cits citā ieklausāmies un meklējam labāko iespējamo risinājumu. Visi esam ieinteresēti pabeigt objektu.” Apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja piebilst, ka darbus sarežģītākus dara arī situācija valstī un visā pasaulē, jo tā ietekmē arī ikdienas darbus, piemēram, būvniekam ir jārēķinās, ka, pasūtot materiālus, tie var būt jāgaida pat trīs un četras nedēļas.

D. Bišere-Valdemiere apliecina, ka objekts ir jāpabeidz un jānodod šogad, nākamajā gadā var palikt vēl kādi labiekārtošanas darbi, lai aprīlī varētu sākt sniegt jaunos pakalpojumus: “Projektā daļa naudas paredzēta arī iekštelpu labiekārtošanai un aprīkojuma iegādei, bet pats galvenais, lai izdodas ēku sakārtot, tad nākamajā gadā varēsim labiekārtot.”

Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs tikšanās reizē ar jaunpiebaldzēniem pauda, ka ēkas pārbūve par pansionātu patlaban ir lielākais pašvaldības projekts pagastā. Tā kopējās izmaksas nedaudz vairāk par 1,8 miljoniem eiro. No tiem viens miljons eiro ir valsts aizņēmums. Darbus veic Rīgas firma SIA “Build-Invest Latvia”.

Ēkas pārbūves laikā tiks sakārtota arī elektrība, ūdensapgāde, kanalizācija, izbūvēts lifts un veikti citi nepieciešami darbi, būs atsevišķs ēdināšanas bloks, virtuve, telpas personālam un tehniskām vajadzībām. Pansio­nātā paredzētas vietas 50 iemītniekiem: gan gulošiem pacientiem, kuri ir visu laiku aprūpējami, gan istabiņas diviem trim klientiem katrā.

Šogad Piebalgas skolai 151. jubilejas gads. Tā bijusi viena no pirmajām skolām Jaun­pie­balgas pusē. Tā celta kā muižas skola, kurā atklāšanas runu teica latviešu dzejnieks Auseklis.