Ziņas

Uzņēmējdarbība

Varēs izcirst neproduktīvas egļu un bērzu mežaudzes

LETA To paredz Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu meža zemēs, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Varēs izcirst neproduktīvas egļu mežaudzes, kurās krājas pieaugums ir mazāks par vienu kubikmetru uz hektāru gadā. Noteikumu projekts paredz arī iespēju kā neproduktīvas izcirst bērzu mežaudzes, kurās pēc 40 gadu sasniegšanas apses un baltalkšņa piemistrojums ir lielāks par 40% no kopējās mežaudzes krājas, ceturtās, piektās un piektās A bonitātes bērza audzes nosusinātās kūdras augsnēs un nosusinātās slapjās minerālaugsnēs un priežu mežaudzes, kurās pēc 70 gadu sasniegšanas bērza piemistrojums ir lielāks par 40% no kopējās mežaudzes krājas. Tāpat noteikumos par koku ciršanu meža zemēs veiktas dažādas redakcionālas izmaiņas. Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.