Ziņas

Sabiedrība

Varēs droši tikt uz mājām

Atjauno ceļu. Pa to vairs netecēs ūdens, varēs izbraukt arī pavasaros un lietainā laikā.Foto: Sarmīte Feldmane

Rāmulieši, kuri ikdienā brauc pa tautā saukto Pūtēju ceļu, ir priecīgi, ka beidzot arī viņi reiz varēs braukt pa labāku ceļu.

“Tiek rakti sāngrāvji, ierīkotas nobrauktuves uz īpašumiem. Katru gadu, lai cilvēki vispār varētu izbraukt, tika remontēti ceļa kritiskie posmi,” pastāsta Cēsu novada Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Valda Zaļaiskalna un uzsver, ka rāmulieši vairs pat neatceras, kad pēdējoreiz šis ceļš kārtīgi remontēts, vismaz ne pēc Atmodas.
Šogad šī iespēja radās, jo ar Saeimas deputāta Arta Rasmaņa atbalstu ceļa Smīdes – Veiti – Pūtēji – Bajāri – Vaives pagasta robeža tika saņemta 20 tūkstoši eiro mērķdotācija. Kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu tiks sakārtoti 8,5 kilometri ceļa. Pa to brauc uz 25 mājsaimniecībām un 55 zemes īpašumiem. Tām šis ceļš ir vienīgā piekļuve īpašumiem.

“Tā kā ceļam nebija grāvju, lietainā laikā tas bija kā upe. Ceļam vairs nebija seguma,” pastāsta pārvaldes vadītāja.