Ziņas

Sabiedrība

VARAM vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai šogad tērēs 940 394 eiro

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šogad tērēs 940 394 eiro, kas ļaus nodrošināt 72 novadu nozīmes un sešu reģionālās nozīmes centru darbību, paredz šodien pieņemtais Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministrija skaidro, ka publisko pakalpojumu nodrošināšana sabiedrībai un to sniegšanas pilnveidošana ir būtiska valsts pārvaldes modernizācijas un valsts pārvaldes strukturālo reformu sastāvdaļa, kas ir noteikta kā viena no valdības prioritātēm. Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”, finansējums šim mērķim līdz 2020.gadam plānots 940 394 eiro apmērā katru gadu.

Šogad 11 725 eiro tiks atvēlēti centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes attīstības centros, 65 000 eiro ministrija novirzīs centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmu uzturēšanai, 250 609 eiro novadu, reģionālās un nacionālās nozīmes centru izveidei un uzturēšanai, 10 000 eiro atpazīstamības pasākumu un sabiedriskās domas pētījumu veikšanai, bet 603 060 eiro centru tīkla uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei.

Pamatojoties uz piešķirto dotācijas apmēru, šogad tiks nodrošināta 72 novadu nozīmes un sešu reģionālās nozīmes vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšana, kā arī vienoto klientu apkalpošanas centru informācijas sistēmas www.pakalpojumucentri.lv darbība.

VARAM norāda, ka līdz ar centru izveidi, pašvaldību iedzīvotājiem tiks nodrošināta valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšana klātienē. Tāpat arī samazināsies administratīvais slogs pašvaldībām, jo atskaites par finansējuma izlietojumu būs jānoformē elektroniski.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide un darbinieku mācības tika uzsāktas jau 2015.gadā.

Ministrija gan norāda, ka pašvaldības no saviem budžeta līdzekļiem segs ne mazāk par 50% no centru uzturēšanas izmaksām.

Uzturēšanas izdevumi ietver sevī centru kancelejas un biroja piederumus, telpu nomu un īri, sakaru, interneta un pasta pakalpojumu izmaksas, kā arī citus izdevumus.