Ziņas

Sabiedrība

Var ātri izlasīt un daudz uzzināt

Ir, ko izvēlēties. Mārsnēnu bibliotēkas vadītāja Inta Puriņa ar lasītāju Inesi Žoludi pārlapo jaunāko periodiku.Foto: Sarmīte Feldmane

Bibliotēkās žurnāli un avīzes ir pieprasīta lasāmviela.

“Ir cilvēki, kuri lasa tikai žurnālus, un ir tādi, kuri tos vispār nelasa,” stāsta Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Puriņa. Bibliotēkā reģistrēti 127 aktīvie lasītāji.

Mārsnēniete Inta Žolude ienākusi bibliotēkā apskatīt jaunumus: “Pašķirstu, palasu, kaut ko paņemu uz māju, ja šķiet kāds noderīgs raksts.” Inese dzīvo pagasta centrā, līdz bibliotēkai nav tālu. “Neesmu aktīva lasītāja kā tie, kuri lasa grāmatas. Man patīk žurnāli,” uzsver Inese un pievērš uzmanību dārzkopības žurnālam: “Jāsāk domāt par pavasari. Jādo­mā par puķēm, gribas zināt, kas jaunākais.”

Decembrī bibliotēkas abonēja periodiku šim gadam, naudu abonēšanai ieplānoja vēl Cēsu novada apvienību pārvaldes.    Mārsnē­nu bibliotēkā 18 žurnāli un “Dru­va” abonēti par 500 eiro. Tikpat, cik gadu iepriekš. Taču, lai abonētu visu, kas līdz šim bijis periodikas klāstā, pie abonēšanai atvēlētās summas bibliotēkai nācās nedaudz pielikt no naudas, kas bija paredzēta citām vajadzībām.

“Katram žurnālam ir savi lasītāji. Nav tāda, kas interesētu vien pāris cilvēku. Pirms diviem gadiem pirmoreiz abonēju žurnālu par ēdienu gatavošanu, tas iet no rokas rokā,” stāsta I.Puriņa un atgādina, ka žurnālus var ņemt uz mājām, bet laikraksts gan ir tikai lasīšanai uz vietas. Bibliotēkā nav žurnālu bērniem, bibliotēkas vadītāja pastāsta, teju katrā izdevumā bērniem ir kāds uzdevums, kas jāizpilda,  tam neder žurnāls, ko lasītu vairāki. Žurnālus mazajiem pērk vecāki.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā šogad var lasīt 20 abonētos laikrakstus un žurnālus.    No budžeta tas izmaksājis 600 eiro. Bibliotēkas vadītāja Baiba Logina uzreiz bilst, ka patiesībā vairāk, jo ir žurnāli, kuru abonementus bibliotēka saņem kā ziedojumus, piemēram, ir “Jaunā Gaita”, kas Jaunpiebalgā pieejams jau daudzus gadus. Čaklākais žurnālu lasītājs pērn izlasījis 400 dažāda žanra žurnālus. “Žurnālus lasa vairākus gadus, ne tikai tad, kad tikko iznācis. Nedēļu vecu avīzi vairs neviens negrib lasīt,” pastāsta B.Logina un atklāj, ka no šī gada vienīgā abonētā avīze bibliotēkā ir “Druva”. Diemžēl Latvijā populāram laikrakstam bibliotēkā bijis vien viens pastāvīgs lasītājs un vēl pāris, kuri to savu reizi pāršķirstījuši. Pērn Jaunpiebalgas bibliotēkā bija 413 lasītāji.

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama    atgādina, ka bibliotēkas periodiku abonējušas pēc saviem ieskatiem par apvienību pārvalžu piešķirto finansējumu. Dažas abonējušas visam gada, citas pusgadam. “Žurnāli ir pieprasīti,” uzsver bibliogrāfe Elīna Riemere un arī paskaidro, ka ierobežojumu laikā apmeklētāju plūsmu regulē, lasītāji drīkst bibliotēkā uzturēties noteiktu laiku. Šim gadam periodika abonēta par 3500 eiro, tāpat bija arī gadu iepriekš. Ik gadu pasūtināto žurnālu klāsts nedaudz mainās, daži vairs neiznāk, ir tādi, par kuriem lasītāju interese samazinās, to vietā var abonēt citus.    Tiek vērtēts, vai žurnāli nav par līdzīgām tēmām. E.Riemere atklāj, ka lasītākie ir dzīvesstāstu žurnāli, tad par vēsturi, populārzinātniskie, modes žurnāli, dārzkopība, veselība, arī mistika. Vienmēr ir daudz lasītāju žurnālu speciālizlaidumiem par kādu tēmu.

“Cilvēki labprāt vecākus žurnālus ņem lasīšanai uz mājām. Dažs paņem pat visa gada eksemplārus, jaunākos, protams, var lasīt tikai uz vietas, tāpat arī avīzes,” pastāsta E.Riemere, uzsverot, ka avīžu piedāvājums Cēsu bibliotēkā ir plašs: gan reģionālie, gan valsts un nozaru izdevumi.

N.Krama atgādina, ka bibliotēkas seko līdzi lasītāju vēlmēm, lai varētu piedāvāt to, kas viņus interesē. “Taču jāatceras, ka periodika bibliotēkās nav prioritāte. Tās ir grāmatas. Bibliotēkām jāiegādājas paliekošas vērtības. Avīžu un žurnālu mūžs nav garš. Kas vairāk naudu tērē periodikai, tas vairāk naudas nomet zemē,” saka Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītāja Natālija Krama.