Ziņas

Sabiedrība

Valsts svētkos pasniegs Valkas novada Atzinības rakstus

Valkas novada dome oktobra sēdes slēgtajā daļā ir nolēmusi piešķirt Valkas novada Atzinības rakstus, kurus pasniegs 18.novembrī valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā.

Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere, ierosinājumus apbalvojuma piešķiršanai varēja iesniegt juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas. Kopumā bija iesniegti 17 iesniegumi. Atzinības rakstus šogad pasniegs 10 novadniekiem.

Par ieguldījumu Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” attīstībā Atzinības rakstu saņems ilggadējā iestādes vadītāja Mirdza Miķelsone.

Apbalvojumu šogad saņems arī divas novadnieces, kuru darbs aizritējis mazajās gaismas pilīs – bibliotēkās. Daiga Ūdre Atzinības rakstu saņems par mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas “Turna” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, bet Valkas novada centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Jana Čākure – par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Par ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā visā savā darba un dzīves laikā Atzinības rakstu saņems Ērģemes feldšerpunkta vadītāja Mārīte Ūburga. Savukārt par ieguldīto darbu jaunatnes izglītošanā un Ērģemes pagasta un Valkas novada popularizēšanā balvu saņems Aigars Feldmanis.

Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja Evita Bašķe atzinību saņems par pašaizliedzību un iejūtību, veicot mājas aprūpi smagi slimiem cilvēkiem.

Atzinības rakstus saņems arī volejbola kluba “Valka” valdes priekšsēdētājs Kārlis Raudiņš par ieguldījumu volejbola un pludmales volejbola attīstībā Valkas novadā, Vijciema pagasta autobusa šoferis un sporta organizators Juris Kalniņš – par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu sporta attīstībā, kā arī Jānis Ķēbers – par ilggadīgu darbu un sasniegumiem suņu apmācībā.

Par skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos dažādās labdarības aktivitātēs Valkas novadā Atzinības raksts piešķirts arī uzņēmējam Andrejam Pebo.