Ziņas

Sabiedrība

Valsts skolai nodrošina gaišas telpas

Skolas telpu atklāšanā. Cēsu Bērnu mūzikas skolas telpu iedzīvināšanā pēc remonta priekšnesuma sniegšanai gatavojas pedagoga Jāņa Jansona audzēkņu ansamblis, novērtējot, ka šīs skolas zāle tik gaiša vēl nav redzēta. Foto: Marta Martinsone

Vakar Cēsu vecpilsētā, L. Kalēju ielā, bija dzirdams pūtēju orķestris. Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi gavilēja, ka pēc rekonstrukcijas durvis vēris skolas nams. Būvdarbi sākās jūnijā, un īsā laikā paveikti fundamentāli darāmi darbi, ne tikai novērsta ēkas vecākajā daļā konstatētā avārijas situācija.

Valsts uzturētā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola strādā divās pilsētas ēkās. Tagad abi nami – L.Kalēju ielā 4 un Raunas ielā 12 – sniedz iespēju bērniem apgūt mūzikas izglītību un jauniešiem, kuri padziļināti mācās mūziku, vispārējo vidējo izglītību. Tagad tas var notikt mūsdienīgās mācību telpās. Kultūras ministrija skolai piešķīra finansējumu gan ēkas avārijas situācijas novēršanai, gan pirms 21 gada celtajai skolas daļai, lai tā atbilstu drošības un energoefektivitātes prasībām, kā arī nodrošinātu katrā klasē skaņu izolāciju.

Uzņēmuma “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Kitija Gruškevica uzvēra, ka ļoti īsā laikā – pāris mēnešos – paveikts intensīvs celtniecības darbs. No­vērs­ta ne tikai ēkas avārijas situācija, atjaunota arī fasāde un pārtapušas iekštelpas. Nomainīta apkures un apgaismošanas sistēma, padomāts par mūziķiem tik svarīgo skaņas izolāciju starp telpām. “Valsts nekustamie īpašumi” Cē­su māju L.Kalēju ielā iekļāvuši programmā “Simts Latvijas nami par godu valsts simtgadei”.

Mūzikas vidusskola Cēsīs ir valsts uzturēta, bet pārsvarā bērnu mūzikas skolas ir pašvaldību dibinātas. “Kultūras ministrijas pārziņā mūzikas skolu nav daudz,” Cēsīs ieradusies, “Dru­vai” vakar apstiprināja kultūras ministre Dace Melbārde. “Iegul­dī­jumi kultūras izglītības skolās ir viena no ministrijas prioritātēm. Atjaunojam vienu skolu pēc otras,” komentēja ministre, piebilstot, ka izglītības iestāžu darbību ministrija cenšas sasaistīt ar citu – lielāku kultūras iestāžu darbību. Vispirms Cēsīs koncertzālē atradās vieta mūzikas vidusskolai, pēc tam arī koncertzālē Lie­pājā, pašlaik to veido Ventspilī. “Lielas investīcijas tiek ieguldītas arī Kultūras ministrijas uzturētās skolās Rīgā,” par valsts īstenoto politiku informēja ministre Dace Melbārde.
Ar Cēsīs veikto rekonstrukciju bērnu mācībām paredzētajā namā Kultūras ministrijas ieceres nav izsmeltas. “Soli pa solim iesim uz priekšu kultūrizglītības infra­struktūras atjaunošanā valstī. To tur­pinās piedzīvot bērnu mūzikas skolas,” tā ministre komentēja ie­­ceri, ka Cēsīs Bērnu mūzikas skolas ēkai paredzēts celt arī zāli. Tagadējā paredzēta vien 50 skatītājiem. Cēsu Bērnu mūzikas skolā ik gadu palielinās audzēkņu skaits. Kopējais skaits visu laiku ir ap 200. “Salīdzinot ar citām bērnu mūzikas skolām valstī, skaits ir mazs, bet, vērtējot tieši Vid­zemes reģionā, – tā ir liela,” situāciju iezīmēja ministre.

Mūzikas vidusskolas direktors Vigo Račevs­kis šobrīd varēja vēstīt, kur būs paredzēta skolas piebūve. Tā būs līdzās, M.Kalēju ielā, kur vieta uz valstij piederošas zemes jau atbrīvota. Iepriek­šējā piebūve pretējā pusē pie vēsturiskās mūzikas skolas nama uzcelta pirms 21 gada. Tas noticis toreizējā skolas direktora Jāņa Porieša darbības laikā.