Ziņas

Sabiedrība

Valsts daļēji kompensēs pašvaldībām izdevumus par personu atskurbināšanu

Valdība šodien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumu kompensēt pašvaldībām izdevumus par personu izmitināšanu atskurbtuvēs.

VARAM ierosinājums ir kompensēt pašvaldībām šos izdevumus 15 eiro apmērā par katru atskurbtuvē izmitināto personu, taču gadā kopējā kompensācijas summa visām pašvaldībām nevarēs pārsniegt 200 000 eiro. Kompensāciju paredzēts piešķirt no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Valdība uzdeva VARAM sadarbībā ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un līdz 2015.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi šī pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Ministrija ierosina, ka, sākot ar nākamo gadu, tās uzdevums būs katru gadu līdz 1.februārim apkopot iesniegumus no pašvaldībām par izdevumiem, kas tām radušies par iereibušu personu izmitināšanu atskurbtuvēs, un sagatavot pieprasījumu par izdevumu kompensēšanu no valsts budžeta.

Ja gada laikā atskurbtuvju pakalpojumus visā Latvijā izmanto vidēji 12 000 personu, tas valstij varētu izmaksāt aptuveni 180 000 eiro gadā, liecina VARAM veiktie aprēķini. Vidēji uz vienu personu pašvaldība patlaban tērē 35 eiro, no kuriem valsts turpmāk segtu nedaudz mazāk kā pusi, ar nosacījumu, ka pašvaldības personām atskurbšanas iespējas nodrošina diennakts režīmā.

Līdzekļi būtu piešķirami tām pašvaldībām, kuras jau ir izrādījušas savu iniciatīvu un nodrošinājušas no saviem budžeta līdzekļiem atskurbšanas telpu iekārtošanu un pakalpojumu sniegšanu personām, kuras atrodas reibuma stāvoklī. Tas varētu stimulēt arī citas lielākās pašvaldības iekārtot atskurbšanas telpas, uzskata ministrija.

Šādu ierosinājumu atbalsta arī Latvijas Lielo pilsētu asociācija, norādot, ka atskurbšanas telpu ierīkošana un uzturēšana ir valsts pārvaldes iestāžu kompetence. Vienlaikus gan asociācija uzskata, ka tas varētu būt kā pagaidu risinājums, jo noteiktie 15 eiro nav pietiekama summa izdevumu kompensēšanai, jo pašvaldības uz vienu iereibušo personu par izmitināšanu atskurbtuvē tērē nevis 35 eiro, bet gan vidēji 48 eiro.

Arī Latvijas Pašvaldību savienība iebilst, ka tiek kompensēta uzturēšana tikai 15 eiro apmērā, un uzskata, ka pašvaldību izdevumi būtu jākompensē 50% apmērā. Turklāt arī šī organizācija vērš uzmanību uz to, ka vidējās izmaksas ir vairāk nekā 35 eiro apmērā par vienu personu. Tomēr Pašvaldību savienība atbalsta, ka valstī būtu jābūt valsts institūcijai, kura veidotu noteiktu politiku šajā jomā.

Jautājums par atskurbtuvju uzturēšanu jau vairākus gadus nav atrisināts, jo jau ilgāku laiku ir strīds starp ministrijām par to, kurai būtu jāuzņemas atbildība par atskurbtuvju jautājuma tālāku koordinēšanu. Pērn VARAM prezentēja ziņojumu, kurā rosināja atskurbtuvju izveidi uzticēt organizācijai “Latvijas Sarkanais Krusts” un pienākumu koordinēt šo jautājumu uzticēt Labklājības ministrijai. Tomēr šo priekšlikumu neakceptēja Labklājības ministrija. Arī Veselības ministrija pauda nostāju, ka šis ir pašvaldību, ne valsts jautājums.

LETA