Ziņas

Sabiedrība

Valsts atbalstam norēķiniem par elektroenerģiju pieteikušās 6700 daudzbērnu ģimenes

Valsts atbalstam norēķiniem par elektroenerģiju portālā “www.e-latvenergo.lv” pieteikušās 6700 daudzbērnu ģimenes, aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.

“Latvenergo” aicina arī pārējās ģimenes, kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, pieteikties atbalstam līdz 19.janvārim, lai varētu piemērot atbalstu par janvārī patērēto elektroenerģiju. Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam “Elektrum” produktam. Lai saņemtu atbalstu, daudzbērnu ģimenēm ir jāaizpilda pieteikšanās forma, kas pieejama portālā “www.e-latvenergo.lv”, kā arī “Latvenergo” klientu apkalpošanas centros.

Piesakoties atbalstam, daudzbērnu ģimene var to pēc savas izvēles attiecināt uz jebkuru “Latvenergo” līgumu, kura ietvaros elektroenerģiju pārdod “Latvenergo”.

Tām daudzbērnu ģimenēm, kuras pieteiksies līdz 19.janvārim, līdz mēneša beigām nosūtīsim apstiprinājuma vēstuli uz pieteikumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Ja pieteikumā būs norādīts citas personas līguma numurs, tad apstiprinājuma vēstule tiks nosūtīta arī šai personai.

Pārejas periodā 2015.gadā elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem tirgos “Latvenergo”. Savukārt no 2016.gada aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu uz diviem gadiem nodrošinās konkursa kārtībā Ekonomikas ministrijas izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs. Konkursa priekšmets būs aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas pienākums/saistības ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, finansēšanas apjomu un kārtību noteiks valdība.

Jau ziņots, ka no šā gada 1.janvāra visas mājsaimniecības elektrību sāka iegādāties atvērtajā tirgū. Mājsaimniecības elektrību var iegādāties no četriem tirgotājiem – AS “Latvenergo”, SIA “Baltcom TV”, SIA “220 Enerģija” vai SIA “Win Baltic”.

Latvija elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesu sāka 2007.gada 1.jūlijā, kad spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas deva tiesības jebkuram elektroenerģijas lietotājam mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Saeima 2014.gada 20.martā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, paredzot, ka mājsaimniecībām elektroenerģijas tirgus tiks atvērts no 2015.gada 1.janvāra. Tas nozīmē, ka līdz 2014.gada 31.decembrim elektroenerģijas piegādē un norēķinos saglabājās līdz šim spēkā esošā kārtība, bet no 2015.gada 1.janvāra visi elektroenerģijas lietotāji, tostarp mājsaimniecības, pirks elektroenerģiju brīvajā tirgū.

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm tiks sniegts atbalsts 100 un 300 kilovatstundu mēnesī apmērā par cenu, kas ir līdzšinējā Starta tarifa apmērā.

Atbalsts saistībā ar elektroenerģijas kopējās cenas kāpumu tiks sniegts aizsargātajiem lietotājiem, kas ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) vai daudzbērnu ģimene, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam). 2015.gadā atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniegs AS “Latvenergo”.

Lai trūcīgā vai maznodrošinātā ģimene (persona) saņemtu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tai ir jābūt piešķirtam trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Par elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniegs minēto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma apjomu (t.i., 100 kilovatstundas trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) un 300 kilovatstundas daudzbērnu ģimenei), aizsargātais lietotājs maksās “Latvenergo” piedāvāto un viņa izvēlēto elektroenerģijas cenu vai “Latvenergo” noteikto universālā pakalpojuma cenu.

LETA