Ziņas

Sabiedrība

Valmieras Vecpuišu parka sakārtošanu turpinās, identificējot bojātos kokus

Lai gan Valmieras pilsētas pašvaldība neizsniedza atļauju 96 koku nozāģēšanai Vecpuišu parkā, parka sakārtošana tiks turpināta, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Nākamais solis Vecpuišu parka attīstības projekta realizācijā būs bojāto, inficēto, invadēto un pašizsējas koku noteikšana atbilstoši ekspertu veiktajai dendroloģiskajai inventarizācijai un atkārtotai koku apsekošanai parkā. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde informē, ka atbilstoši koku stāvokļa novērtējumam kopā ar ekspertiem tiks sagatavots jauns priekšlikums publiskajai apspriešanai par bojāto, inficēto, invadēto un pašizsējas koku ciršanu Vecpuišu parkā.

Valmieras pilsētas pašvaldība informēs par publiskās apspriešanas sākšanu par bojāto koku ciršanu Vecpuišu parkā.

Jau ziņots, ka Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija nolēmusi neizsniegt atļauju koku ciršanai Vecpuišu parkā atbilstoši iesniedzēja piedāvātajam pieteikumam, iepriekš informēja Bieziņa.

Tas nolemts, izvērtējot SIA “BM-projekts” koku ciršanas priekšlikuma atbilstību pašvaldības izsniegtajam Vecpuišu parka projektēšanas uzdevumam un publiskās apspriešanas rezultātus.

Valmieras pilsētas pašvaldības projektēšanas uzdevumā bija iekļauta prasība likvidēt bojātos, inficētos, invadētos un pašizsējas kokus, prioritāri saglabājot dendroloģiski vērtīgākos kokus. Taču parka labiekārtošanas projekta izstrādē tas netika ņemts vērā. Ciršanai bija pieteikti 96 no 191 parka koka. To skaitā pēc koku stāvokļa novērtējuma viens koks, kas atzīts par gandrīz beigtu, četri – stipri bojāti, 14 – bojāti, 29 – ar problēmām, 28 – gandrīz labi, 14 – labi, četri – ļoti labi. Koku novērtēšanas komisija ir konstatējusi, ka parka pārbūvei iespējamas alternatīvas – pārplānojot inženiertehnisko objektu vietas un veicot eksperta norādītu koku kopšanu, līdz ar to samazinot cērtamo koku skaitu.

Publiskajā apspriešanā par atļauju nocirst kokus Vecpuišu parkā pašvaldība saņēma 13 iesniegumus. 12 iesniegumos tika pausts tiešs aicinājums neveikt ciršanu labiekārtojuma plānā norādītajos apjomos, līdz ar to arī noraidot SIA “BM projekts” izstrādāto parka labiekārtojuma plānojuma variantu.

Pašvaldība pieņēma lēmumu neizsniegt atļauju koku ciršanai Vecpuišu parkā, jo izstrādātais labiekārtojuma variants neatbilst sabiedrības interesēm. Tiks precizēts arī projektēšanas uzdevums, iekļaujot punktu par parka vēsturisko uzziņu apkopošanu, lai paredzētu stādījumu ar kultūrvēsturisku nozīmi saglabāšanu.

Kā ziņots, Valmieras pilsētas pašvaldība, balstoties uz iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem, izstrādājusi vienotu Vecpuišu parka rekonstrukcijas metu, kam šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts, lai pilnveidotu parku, padarot to gaišāku, ainaviski pievilcīgāku un daudzveidīgāku.

Pašvaldība aģentūrai LETA neatklāja, cik liels finansējums paredzēts parka pilnveidošanai. Kā informēja pašvaldībā, parka rekonstrukcija pagaidām tiek plānota no pašvaldības budžeta, bet paredzētā summa nav zināma, jo tehniskais projekts ir izstrādes stadijā un tiks realizēts vairākās kārtās.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, Vecpuišu parka dendroloģiskā vērtība un daudzveidība šobrīd ir vērtējama kā vidēja. Parks ir ēnains un kokiem blīvs. Rezultātā ir paredzēta parka atjaunošana, parkā paredzot trīs līmeņu apstādījumus – atstāt vairāk nekā 100 senos, vērtīgos kokus, 58 jaunus skuju un lapu kokus un 300 krūmu un ziedu stādījumus.

Parka pilnveidošanai un plānoto ieceru realizēšanai ir jāizvērtē iecere nocirst mazāk nekā pusi no tur augošajiem kokiem, pirmkārt, bīstamajiem un izstīdzējušajiem. Lai pilnveidotu celiņu tīklu, izveidotu apgaismojumu, sauso strūklaku, bērnu rotaļu laukumu, tualeti, padarītu parku saulaināku un parka apmeklētāju acu līmenī ainaviski pievilcīgu un krāšņu, ir nepieciešamība izzāģēt kokus.

Parka pilnveides projekts tiek gatavots, balstoties uz 2013. un 2014.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un respondentu ieteikumiem par parka atjaunošanas nepieciešamību, kā arī uz 2014.gada jūnijā un jūlijā saņemtajiem priekšlikumiem un idejām par Vecpuišu parka turpmāko attīstību.