Ziņas

Sabiedrība

Valmieras topošā industriālā parka teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamas dabas vērtības

Teritorijā, par kuru Beverīnas novada pašvaldībā pieņemts lēmums piekrist grozīt administratīvās teritorijas robežas starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību, nav konstatētas īpaši aizsargājamas dabas vērtības.

Kā aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Inese Pabērza, pārvalde uzskata, ka jebkurš mežs pats par sevi ir vērtība, taču pārvaldes rīcībā nav informācijas par būtiskām augu sugām, kas varētu tikt iznīcinātas, ja meža vietā tiks veidots industriālais parks.

Kā aģentūru LETA informēja Beverīnas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ulmane, teritorija, kuru paredzēts pievienot Valmieras pilsētas pašvaldībai, ir 118 hektāri, uz kuras neatrodas būves. Valmierai teritoriju ir paredzēts nodot kā kailcirti. Tuvumā ir galvenās ražošanai nepieciešamās komunikācijas un infrastruktūra – ūdens, gāze, elektrības jauda, atkritumu apsaimniekošana u.c., kā arī iespēja pieslēgties pilsētas inženiertehniskajiem tīkliem.

Teritorija atrodas nozīmīgā loģistikas krustpunktā – tiešā starptautiskās nozīmes (A3) maģistrāles tuvumā, pie pilsētas apvedceļa P18 un dzelzceļa.

Kā ziņots, Beverīnas novada pašvaldībā pieņemts lēmums piekrist grozīt administratīvās teritorijas robežas starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību, aģentūru LETA informēja Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Cilda Purgale.

Viņa uzskata, ka šāds lēmums nāks par labu ne tikai novadam, bet arī apkārtējiem reģioniem – tiks nodrošinātas jaunas darbvietas, augs pašvaldības pievienotā vērtība, tiks nodrošināta ražošanas attīstība. Purgale min, ka šāds lēmums, iespējams, spēs piesaistīt iedzīvotājus ne tikai strādāt industriālajā parkā, bet arī pārcelties uz dzīvi novadā. Tas varētu celt arī pašvaldības ienākumus no nodokļu maksātājiem.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Dace Jase, Valmieras pilsētas pašvaldībai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai, nepieciešams sagatavot visu nepieciešamo informāciju nosūtīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Savukārt VARAM lems par šī jautājuma tālāko virzību.

LETA