Ziņas

Uzņēmējdarbība

Valmieras pilsētas pašvaldības iegūtā teritorija no Beverīnas novada tiks izmantota darba vietu radīšanai visā reģionā

Īstenojot administratīvo robežu maiņu, paredzēts iekļaut Valmieras pilsētā 118 hektārus (ha) Beverīnas novada teritorijas, kas ir paredzēta industriālā parka izveidei un jau esošās industriālās zonas paplašināšanai, jaunu ražotņu un darba vietu radīšanai visā reģionā.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Dace Jase, teritorijas palielināšana ir ilgtermiņa attīstības iecere, kuras rezultātus būs iespējams redzēt tikai pēc vairākiem gadiem.

Vidzemes industriālajā parkā, teritorijā starp apvedceļiem Cēsu un Smiltenes virzienā, paredzēts izveidot vairākas ražotnes, vispirms atbalstot vietējos ražotājus un izejmateriālu piegādātājus un radot vairāk nekā 200 jaunas darba vietas. Valmieras pilsētas pašvaldībai lielākā teritorija ražošanas attīstībai ir aptuveni astoņu ha platībā, kas ir krietni par maz nopietnu ražotņu izvietošanai un investoru piesaistei. Šī iemesla dēļ šobrīd industriālajam parkam izvēlētā vieta ir vislabākā, ņemot vērā teritorijas platību, iespējas izbūvēt visas nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas, pievadus, jau esošo dzelzceļa infrastruktūru un ceļu tīklu.

Lai sagatavotu vietu ražošanai, Valmieras pilsētas pašvaldībai būs jāiegulda līdzekļi aptuveni 15 miljonu eiro apmērā. Pašvaldība centīsies piesaistīt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus, kas paredzēti uzņēmējdarbībai un izaugsmei, kā arī tie būs ieguldījumi no pašvaldības budžeta un investoru puses.

Kā ziņots, Beverīnas novada pašvaldībā pieņemts lēmums piekrist grozīt administratīvās teritorijas robežas un nodot Valmierai 118 ha zemes, aģentūru LETA informēja Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Cilda Purgale.

Viņa uzskata, ka šāds lēmums nāks par labu ne tikai novadam, bet arī apkārtējiem reģioniem – tiks nodrošinātas jaunas darba vietas, augs pašvaldības pievienotā vērtība, tiks nodrošināta ražošanas attīstība. Purgale min, ka šāds lēmums, iespējams, spēs piesaistīt iedzīvotājus ne tikai strādāt industriālajā parkā, bet arī pārcelties uz dzīvi novadā. Tas varētu celt arī pašvaldības ienākumus no nodokļu maksātājiem.

Kā iepriekš aģentūru LETA informēja Jase, Valmieras pilsētas pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai, nepieciešams sagatavot visu nepieciešamo informāciju nosūtīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Savukārt VARAM lems par šī jautājuma tālāko virzību.

LETA