Ziņas

Sabiedrība

Valmieras pilsētas pašvaldība visvairāk līdzekļu šogad izlietos izglītībai

Valmieras pilsētas pašvaldība 2017.gada budžetā visvairāk līdzekļu novirzīs izglītībai – 16,1 miljonu eiro, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Dreičmane.

Valmieras pilsētas 2017.gada budžeta kopējie plānotie ieņēmumi ir 35 919 573 eiro, bet izdevumi – 35 870 346 eiro.

Pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), kas sastāda 88,5% un nekustamā īpašuma nodoklis, kas sastāda 10,6% no kopējiem ieņēmumiem.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”) gan atklāja, ka plānotie ieņēmumi no IIN varētu nedaudz atšķirties no reālajiem, jo tie aprēķināti balstoties uz pilsētas teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem uz 2016.gada 1.janvāri, taču dotajā brīdī deklarēto iedzīvotāju skaits esot nedaudz mazāks.

Savukārt lielāko daļu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu plānots novirzīt izglītībai – 16,1 miljonu eiro. Baiks skaidro, ka no šīs summas nepilns viens miljons eiro tiks novirzīts izglītības iestāžu kapitālajiem izdevumiem – nepieciešamajiem remontiem un drošības uzlabošanai.

Nozīmīgu daļu no izdevumiem veido arī izdevumi kultūrai, atpūtai, sportam un reliģijai – 7,8 miljoni eiro, ekonomiskajai darbībai – 3,94 miljoni eiro, sociālajai aizsardzībai – 2,55 miljoni eiro, pašvaldības teritoriju un ēku apsaimniekošanai – 2,4 miljoni eiro, bet vides aizsardzībai – 1,17 miljoni eiro.

Kopumā pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai paredzēts izlietot 3,6 miljonus eiro, no šīs summas ielu izbūvei un kapitālajiem remontiem paredzēti 3,4 miljoni eiro. 460 000 eiro tiks atvēlēti Georga Apiņa ielas pārbūves pabeigšanai, 367 000 eiro – Smiltenes ielas un Ūdens ielu posmu pārbūvei, 150 000 eiro – Mālu ielas pārbūvei, bet 145 000 eiro Voldemāra Baloža ielas posma virskārtas atjaunošanai un lietus kanalizācijas izbūvei vienlaicīgi ar SIA “Valmieras ūdens” paredzētajiem komunikāciju izbūves darbiem.

Savukārt ielu un stāvlaukumu projektēšanai paredzēts finansējums 125 000 eiro apmērā, bet stāvlaukumu izbūvei un remontam – 193 000 eiro. Piemēram stāvlaukuma izbūvei Zvaigžņu ielā 7 plānots tērēt 100 000 eiro, bet stāvlaukuma izbūvei Leona Paegles ielā 20 un Andreja Upīša ielā 2 – 90 000 eiro.

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas programmai šogad paredzēts par 35% jeb 2,79 miljoniem eiro vairāk līdzekļu kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta uzsākšanu 1,1 miljona eiro apmērā, kas tiek īstenoti ar valsts budžeta līdzfinansējumu. Tāpat palielinājums saistīs ar Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta, peldbaseina, būvniecību.

Baiks skaidro, ka Valmieras 2017.gada budžeta sastādīšanu ietekmēja vairāki nozīmīgi aspekti, kas bija jāņem vērā, novirzot papildu līdzekļus tādām jomām kā izglītība, atalgojums un infrastruktūras attīstība. Piemēram, Valmieras izglītības iestādēs jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanas un minimālās algas paaugstināšanas ietekme uz pašvaldības budžetu gadā esot 581 600 eiro. Tie bijuši divi būtiskākie kritēriji, kas noteica tālāko budžeta sadali.

Tāpat viņš norādīja, ka Valmieras prioritāte šogad esot infrastruktūras sakārtošana – galvenokārt sporta un industriālo teritoriju, kā arī ielu infrastruktūras atjaunošanai. Baiks arī atklāja, ka jau Valmieras pilsētas pašvaldība jau aizvadītajā gadā izstrādāja projektus Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu izmantošanai, kuru plānveidīga īstenošana sāksies šogad.

“Uzskatu, ka esam veiksmīgi radījuši līdzsvaru budžeta sadalē, neatstājot novārtā nevienu jomu – rūpējamies par daudzveidīgu izglītības, kultūras un sporta piedāvājumu, drošību – gan fizisko, gan sociālo, kā arī uzlabojam pilsētvidi. Domājot par pilsētas attīstību, iedzīvotāju labklājības un apmierinātības ar dzīvi Valmierā veicināšanu, mums ir jāveic ieguldījumi pilsētas komercdarbības un industriālo teritoriju attīstībā. Tādējādi mēs padarām Valmieru pievilcīgāku vietējiem un ārvalstu investoriem, kas savukārt sekmē pilsētas ekonomisko izaugsmi ilgtermiņā, radot Valmieru par arvien labāku dzīvesvietu esošajiem un potenciālajiem pilsētas iedzīvotājiem,” norāda Valmieras domes priekšsēdētājs.