Ziņas

Sabiedrība

Valmieras pašvaldība piešķir finansējumu 18 kultūras, sporta un nometņu projektiem

Valmieras pilsētas dome apstiprinājusi kultūras, sporta, kā arī bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu rezultātus, četriem sporta, deviņiem kultūras un pieciem bērnu un jauniešu nometņu projektiem piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 8136 eiro apmērā.

Kā aģentūru LETA informēja Valmieras Kultūras centra sabiedrisko attiecību vadītāja Līga Tarbuna, diviem projektiem atteikts finansējums to neatbilstības konkursa nolikumam dēļ.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties ar pieteikumiem, kuru realizācija notiek Valmieras pilsētas teritorijā konkrētajā gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas, bet ne mazāk par 140 eiro un ne vairāk par 700 eiro.

Atbilstoši nolikumam par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursiem pretendenti drīkst iesniegt tikai vienu projekta ideju vienā no minētajiem konkursiem. Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu un reģistrētas sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā.

Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa mērķis ir veicināt pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, savukārt sporta projektu konkurss tiek izsludināts, lai atbalstītu personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu realizācijā un popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Kultūras projektu konkursā tiek gaidītas idejas ar mērķi veidot Valmierā daudzveidīgu kultūrvidi, veicināt kultūras norišu daudzveidību un dažādu kultūras nozaru attīstību pilsētā.

LETA