Ziņas

Sabiedrība

Valmieras pašvaldība nolēmusi reorganizēt sociālo dienestu

Valmieras pilsētas pašvaldības dome nolēmusi reorganizēt Valmieras Sociālo dienestu, struktūrvienības “Dienas centrs bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem” funkcijas turpmāk deleģējot nodibinājumam “Fonds “Iespēju tilts””, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Moča.

Kopš 2010.gada Valmieras Sociālais dienests bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem bija nodrošinājis pieskatīšanas funkciju dienas centrā. Taču, ņemot vērā to jauniešu skaita pieaugumu, kuriem palīdzība nepieciešama, kā arī plašo bērnu un jauniešu vecumu amplitūdu un ikdienas vajadzības, Valmieras pilsētas pašvaldība lēmusi deleģēt dienas centra funkcijas nodibinājumam “Fonds “Iespēju tilts””, tādējādi paplašinot pakalpojumu klāstu un nodrošinot augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Fonds “Iespēju tilts”, saņemot arī Labklājības ministrijas līdzfinansējumu, plāno veidot dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem “Stropiņš”. Tajā apmeklētāji būs ne vien pieskatīti un aprūpēti visas dienas garumā, bet viņiem būs pieejamas arī dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sociālā darbinieka un sociālā aprūpētāja pakalpojumi, izglītojošas, radošas, sporta un darba terapijas nodarbības, akcentēta pašaprūpes spēju attīstīšana un nostiprināšana, psihologa, deju terapeita un fizioterapeita pakalpojumi, kā arī ēdināšanas pakalpojums.

No Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Sociālais dienests” budžeta dienas aprūpes centra “Stropiņš” izveidei plānots piešķirt līdzfinansējumu 1333 eiro apmērā, kā arī daļēji segt katra klienta, kurš reģistrējis dzīvesvietu Valmierā, uzturēšanās izmaksas dienas centrā.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Labklājības ministrijas par līdzfinansējuma saņemšanu dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Stropiņš” uzsāks darbu nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” telpās Valmierā, Garajā ielā 10.