Ziņas

Izklaide

Valmieras pašvaldība iesniedz projekta pieteikumu par starptautiska mūzikas festivāla norisi Valmierā

Maijā Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt projekta “European Twin Band 2009” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai. Apstiprināšanas gadījumā Valmierā oktobrī norisināsies starptautisks mūzikas projekts “European Twin Band 2009”, kurā piedalīsies mūziķi no Valmieras un tās sadarbības pilsētām Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Igaunijā, Vācijā, kā arī no Ronšinas (Ronchin) Francijā, kopīgi veidojot sadraudzības pilsētu džeza orķestri.

Sadraudzības orķestra veidošanas ideja radās pirms četriem gadiem. Idejas autori ir Valmieras sadarbības pilsētas Halles (Westf.) sadarbības partneri Francijā – Ronšinas pilsēta. “Twin Band 2008” projektā Vācijā pagājušajā gadā piedalījās arī Valmieras Mūzikas skolas saksofonistu kvartets Gunāra Geduševa vadībā, tad arī tika izteikts uzaicinājums Valmierai būt par “Twin Band 2009” saimniekiem. Valmieras pilsētas pašvaldības ārējo kultūras sakaru koordinatore Sanda Deisone informē, ka pasākums iecerēts kā Valmieras un tās sadraudzības pilsētu kopīgs sadraudzības un muzikālais projekts. “Kad pagājušā gada martā Valmierā notika tās sadraudzības pilsētu seminārs “Valmieras un sadraudzības pilsētu labās prakses piemēri”, viens no secinājumiem bija, ka sadraudzības pilsētu idejai – informācijai, aktivitātēm, ir jāiet ārpus “kantoru sienām” – pie pilsētu iedzīvotājiem. “Twin Band” projekts ir loģisks turpinājums seminārā izteiktajām domām,” skaidro Sanda Deisone. Festivāla pamatideja ir pulcēt kopā visu sadarbības pilsētu mūziķus un cilvēkus, kas informē par aktualitātēm pilsētās. Mūziķi kopīgās darbnīcās strādās, lai gala koncertā apvienotos vienotā draugu džeza orķestrī, bet “pilsētu informatori” iekārtos un darbosies “draudzības tirgū” jeb kontaktu biržā. Plānots, ka festivāls Valmierā notiks četras dienas. Festivāla ietvaros norisināsies vairāki koncerti, festivāla dalībnieki ar muzikāliem sveicieniem viesosies dažādās Valmieras iestādēs. “Vienlaikus ikvienam interesentam kontaktu biržā būs iespējams iegūt informāciju gan par Valmieras sadraudzības pilsētām, gan par sadarbības iespējām, piemēram, ar mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem vai nevalstiskajām organizācijām. Tāpat ikviens varēs sniegt informāciju par savu kolektīvu vai organizāciju. Tā būs lieliska iespēja jaunu draudzību un kontaktu veidošanai,” saka Sanda Deisone.