Ziņas

Sabiedrība

Valmieras pašvaldība finansiāli atbalsta 10 daudzdzīvokļu namu un tiem piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

Lai atbalstītu dzīvokļu īpašniekus Valmieras pilsētas daudzdzīvokļu namu un to piegulošo teritoriju uzturēšanā un labiekārtošanā, Valmieras pilsētas pašvaldība ar 76000 eiro lielu līdzfinansējumu 2016.gadā atbalstīs desmit 2014. un 2015.gadā pieteikto daudzdzīvokļu namu labiekārtošanas projektu realizēšanu.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, dzīvojamās mājas Georga Apiņa ielā 2 piesaistītajam zemesgabalam paredzēts veikt iekšpagalma asfaltbetona seguma bedrīšu remontu 130 kvadrātmetru platībā par kopējo summu 4245 eiro, kurai pieejams 2122 eiro Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Dzīvojamās mājas Georga Apiņa ielā 20 piesaistītajam zemesgabalam paredzēts izveidot bruģakmens segumu mājas piebraucamiem ceļiem, stāvlaukumam un mājas lieveņiem par kopējo summu 26 208 eiro, kam pieejams 5695 eiro pašvaldības līdzfinansējums.

Dzīvojamai mājai Voldemāra Baloža ielā 22 k.3 plānota bēniņu siltināšana ar beramo vati, kā arī kāpņu un pagraba telpu logu nomaiņa par kopējo summu 11 065 eiro, no kuras pieejamais pašvaldības līdzfinansējums būs 5532 eiro.

Dzīvojamās mājas Beātes ielā 25 piesaistītajā zemesgabalā plānots izbūvēt auto stāvlaukumu un rekonstruēt lietus kanalizāciju. Plānotā projekta kopējā summa ir 35 008 eiro ar 5695 eiro pieejamo pašvaldības līdzfinansējumu.

Dzīvojamai mājai Cēsu ielā 24 plānots atjaunot pagalma celiņus 266,6 kvadrātmetru lielā platībā par kopējo summu 12 027 eiro, no kuras 5695 eiro būs pieejamais pašvaldības līdzfinansējums.

Dzīvojamai mājai Cēsu ielā 35 plānots atjaunot mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņus, kā arī veikt mājas zaļās zonas labiekārtošanu un atjaunot pagalma apgaismojumu par kopējo summu 34 217 eiro, no kuras 7718 eiro būs pieejamais pašvaldības līdzfinansējums.

Dzīvojamai mājai Gaujas ielā 7 plānots siltināt ēkas gala sienu par kopējo summu 42 871 eiro ar pieejamo pašvaldības līdzfinansējumu 21 345 eiro.

Dzīvojamās mājas Rubenes ielā 36 iekšpagalmā plānots izbūvēt auto stāvlaukumu par kopējo summu 9945 eiro, no kuras 4972 eiro būs pieejamais pašvaldības līdzfinansējums.

Dzīvojamai mājai Stacijas ielā 21 plānots izbūvēt stāvlaukumu un gājēju celiņu, kā arī atjaunot mājas servitūtu ceļa segumu un labiekārtot mājas zaļo zona par kopējo summu 43 489 eiro, no kuras 10 528 eiro būs pieejamais pašvaldības līdzfinansējums.

Dzīvojamai mājai Stacijas ielā 31 paredzēts izbūvēt pagalma iebrauktuvi un ietvi, kā arī pie mājas atjaunot apgaismojumu par kopējo summu 24 990 eiro, no kuras 6695 eiro būs pieejamais pašvaldības līdzfinansējums.

“Paredzētais pašvaldības līdzfinansējums katrai mājai ir maksimālā summa, kas projekta realizēšanai var tikt piešķirta. Taču, ņemot vērā iepirkuma procedūru rezultātus, projektu kopējās summas mainīsies. Līdz ar to, iespējams, samazināsies arī pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjoms,” plānoto projektu izmaksu veidošanos un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu komentē Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks Ilmārs Eglītis. Visi plānotie remontdarbi ir veicami līdz šī gada beigām.

“Ar šo 2016.gadā līdzfinansējumam paredzētie pašvaldības līdzekļi ir apgūti, taču apstiprināto pieteikumu reģistra kārtība joprojām saglabājas līdzfinansējuma saņemšanai nākamajos gados,” iedrošinājis Eglītis.

Plānojot daudzdzīvokļu namu un to piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, dzīvokļu īpašnieki var pieteikt savus projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 50% no kopējās labiekārtošanas projekta summas atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem “Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”, kur minēti gan līdzfinansējamo darbu veidi, gan pieejamais finansējuma apmērs.